ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πάρκο τεχνολογίας: Άγονος ο διαγωνισμός, αλλά…

Εικόνα του άρθρου Πάρκο τεχνολογίας: Άγονος ο διαγωνισμός, αλλά…
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/04/2024, 14:42
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Καμία εταιρία δεν κατέθεσε τελικά προσφορά για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας για 31 χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με σύμβασης παραχώρησης, εκτιμώμενης αξίας 70 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), έληγε χτες.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, με σημερινή της ανακοίνωση, κάνει γνωστό ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές, αλλά πώς ενδιαφέρεται μια τεχνική κατασκευαστική εταιρία, η ΓΕΡΑΞ ΙΚΕ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχή πιέζεται ιδιαίτερα από την υπόθεση των δηλώσεων του περιφερειάρχη Αλέκου Καχριμάνη περί «επικίνδυνης Εγνατίας» και που αν μη τι άλλο συμβάλλει στο να αλλάξει (προς το παρόν) η θεματολογία των ημερών.

«Με την επιστολή του ο εν λόγω οικονομικός φορέας δηλώνει το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, χωρίς να επιθυμεί την ουσιώδη τροποποίηση των όρων με την οποία διακηρύχθηκε, αποδεχόμενη καταρχήν την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, ως συμπεριλήφθηκε στο τεύχος της διακήρυξης» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Από την ανακοίνωση αυτή προκύπτει ότι υφίσταται διαδικασία ανάθεσης μετά από άγονο διαγωνισμό. Αναφορά στο τι προβλέπει η νομοθεσία δεν γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Εντύπωση προκαλεί βέβαια το γεγονός γιατί η εταιρία δεν υπέβαλε προσφορά στον διαγωνισμό αφού ενδιαφέρεται (ή γιατί δεν ζήτησε μια παράταση της προθεσμίας, σε περίπτωση μη επαρκούς χρόνου). Κάτι που ενδέχεται να σχετίζεται με επίσπευση διαδικασιών...

Στον νόμο 4413/2016 περί συμβάσεων παραχώρησης, στο άρθρο 46, αναφέρεται πάντως το εξής: «Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή να διενεργήσει νέα διαδικασία ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30». 

Περισσότερα για την εταιρία υπάρχουν εδώ. Όχι και πολλά δηλαδή.

Σημειωτέον, όπως αναφέρεται, η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) πριν την παρέλευση της προθεσμίας του διαγωνισμού. 

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου κλείνει με την επισήμανση: «Αναμένεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τη συνέχεια της διαδικασίας».

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back