Λυκ πίσω
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συνέδριο διεθνών δράσεων και συνεργασιών

Εικόνα του άρθρου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συνέδριο διεθνών δράσεων και συνεργασιών
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/06/2022, 17:59
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει συνέδριο για τις διεθνείς δράσεις και συνεργασίες του, την Τρίτη 7 Ιουνίου, 9.30-17.15, στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δράσεις διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως η συμμετοχή του ιδρύματος στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Αγγλίας, η πιστοποίηση και διεθνοποίηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τα Προγράμματα Erasmus+ καθώς και οι συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ιονίου – Αδριατικής, Uniadrion και με πανεπιστήμια της Αλβανίας και της Βαλκανικής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών επιδόσεων των πανεπιστημίων.

Εισηγητές στο Συνέδριο θα είναι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, οι αντιπρυτάνεις Μηνάς Πασχόπουλος, Σπύρος Γεωργάτος και Σταύρος Νικολόπουλος, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αλβανία Σοφία Φιλιππίδου, η υπεύθυνη του Τομέα Εκπαίδευσης του Βρετανικού Συμβουλίου Μαρία Τσακάλη, οι συντονιστές των ακαδημαϊκών δράσεων, εκπρόσωπος του Ι.Κ.Υ κ.α. Τέλος, χαιρετισμό θα απευθύνουν οι πρυτάνεις των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 Το συνέδριο θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://diavlos.grnet.gr/event/e4034 την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.

Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς», Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 - 09:45 Χαιρετισμοί

 • 09:45 - 09:55 Παρουσίαση δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου                                          Ιωαννίνων
 • Εισηγητής:
 • Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • 09:55 – 11:00 Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πρόγραμμα
  «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»
 •                         Χαιρετισμοί Πρυτάνεων Πανεπιστημίων: 
 • Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Clermont Auvergne, Γαλλία
 • Prof. Dr. Oliver Steffens, Vice President for Research and International Affairs, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Γερμανία
  (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)
 • Prof. Dr. Joris Hindryckx, Rector of Vives University of Applied Sciences, Βέλγιο (εξ αποστάσεως)
 • Prof. Tarmo Sildeberg, Vice-Rector for Development, Tallinn University of Applied Sciences, Εσθονία (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)
 • Prof. Gunnar Yttri, Rector of Western Norway University of Applied Sciences, Νορβηγία (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)
 • Prof. dr. Liliana-Ana Tuta, Vice-Rector for International Relations, Ovidius University of Constanța, Ρουμανία (εξ αποστάσεως)
 • Εισηγητές:
 • Μ. Ζουμπούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών
 • Ε. Καραγιαννοπούλου, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 • Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας 
 • Ε. Ντζάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

11:00 – 11:20 Εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων             με τα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

 • Εισηγητές:
 • Ε. Ντζάνη, Συντονίστρια δράσης, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
 • Α. Μπατιστάτου, Αναπλ. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

11:20 – 11:50 Εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία Πανεπιστημίου                                           Ιωαννίνων με τα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου

 •                          Χαιρετισμός:
 •  Prof. Nigel Holt, Head of PsychologyAberystwyth University,                             Ηνωμ. Βασίλειο (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)
 • Εισηγητές: 
 • Ε. Καραγιαννοπούλου, Συντονίστρια δράσης, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
 • Μ. Τσακάλη,  Επικεφαλής του Τομέα Εκπαίδευσης, Βρετανικό Συμβούλιο
  (εξ αποστάσεως)
 • Α. Αυγερόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

11:50 - 12:10 Διάλειμμα – Καφές

 • 12:10 - 12:40 Πιστοποίηση και διεθνοποίηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών
 •                          και διδακτορικών σπουδών
 •                                Εισηγητές:

Στ. Νικολόπουλος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Γ. Φλούδας, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών

Τ. Παγγέ, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής

12:40 - 13:00 Προγράμματα Erasmus+

 • Εισηγητές: 
 • Μ. Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων,           Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
 •  Α. Πλακίτση, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

-      Π. Γκέκα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 • Φ. Κουμπούνης, Στέλεχος ΙΚΥ, Ανώτατη Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)

14:30 – 15:00 Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ιονίου – Αδριατικής,                                            Uniadrion

 • Εισηγητές:
 • Prof. Andrea Perna, Secretary General – Uniadrion, Ιταλία
  (εξ αποστάσεως)
 • Τ. Παγγέ, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής

15:00 - 16:00  Συνεργασία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Πανεπιστήμια της                                     Αλβανίας

 •                          Χαιρετισμοί Πρυτάνεων Πανεπιστημίων 
 • Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Τιράνων, Αλβανία
 • Prof. Assoc. Merita Isaraj, Vice/Rector for Scientific Research and International Relations, Eqrem Çabej University of Gjirokastra, Αλβανία (διά ζώσης)
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου “Fan S. Noli”, Αλβανία
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου “Ismail Qemali” Vlora, Αλβανία
 • Prof. dr. Besnik Aliaj, Rector, “Polis” University, Αλβανία (εξ αποστάσεως)
 • Εκπρόσωπος του Ιατρικού Πανεπιστημίου Τιράνων, Αλβανία
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυρραχίου Aleksandër Moisiu, Αλβανία
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Αλβανία
 • Εισηγητές:
 • Σ. Φιλιππίδου, Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία (διά ζώσης)
 • Ν. Μυλωνίδης, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

16:00 - 17:15  Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για την αξιολόγηση των                                            εκπαιδευτικών και ερευνητικών επιδόσεων των Πανεπιστημίων

 • Εισηγητές: 
 • Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Σ. Κατσανέβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Paris VII – Denis Diderot & Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βαρύτητας -
  (εξ αποστάσεως) 
 • Σ. Γεωργάτος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
 • Λ.–Π. Κόντης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών     Υπολογιστών & Πληροφορικής

17:15              Λήξη εργασιών Συνεδρίου

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3