ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχασε το 75% της χρηματοδότησης» σε 13 χρόνια

Εικόνα του άρθρου «Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχασε το 75% της χρηματοδότησης» σε 13 χρόνια
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/02/2024, 20:42
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η παράταξη Κοινό των Ηπειρωτών εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το θέμα για το δημόσιο πανεπιστήμιο, παραθέτοντας στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στα στοιχεία (για τα οποία δεν αναφέρει την πηγή τους, ωστόσο), φαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει απωλέσει περίπου το 75% της χρηματοδότησης, από το 2009 μέχρι το 2022.

Πιο συγκεκριμένα:

α/α

Χρηματοδότηση από Υπουργείο Παιδείας (Ευρώ)

Μέλη ΔΕΠ


Διοικητικό προσωπικό

Αριθμός εγγεγραμμένων

φοιτητών

2009*

21.263.000

622

473

30.225

2014*

9.866.909

595

336

26.000

2024

5.295.003

625

311

33.196

Μεταβολή %

2014- 2009

-53,6

-4,3

-28,9

-14,0

Μεταβολή%

2022- 2014

-46,3

+5,0

-7,4

+27,7

Συνολική

Μεταβολή%

2022- 2009

-75,1

+0,5

-34,3

+9,8

  • *Άθροισμα των δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.


Η παράταξη αναφέρει χαρακτηριστικά:

Σήμερα μόνο το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση για το σύνολο των νέων ανεξάρτητων κοινωνικοοικονομικής βαθμίδας. Η φοίτηση δεν απαιτεί δίδακτρα υποδηλώνοντας ότι η εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό. Ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς καθώς και στους νέους ερευνητές να συμμετέχουν ισότιμα και διασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Τα ζητήματα αυτά όχι μόνο δεν συναντούν την ίδρυση και το σκοπό των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ιδιαίτερα με τον τρόπο που

επιχειρεί να τα συστήσει η κυβέρνηση και να εδραιώσει τη θέση τους, αλλά υπονομεύει τη βιωσιμότητα των δημοσίων και ιδιαιτέρως των περιφερειακών πανεπιστήμιων».

Συμπληρώνει δε ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμοι και Περιφερειακά Συμβούλια, θα πρέπει να αντιληφθούν την κατάσταση που διαμορφώνεται και να στηρίξουν το μέλλον των ιδρυμάτων τους. Αυτή η στιγμή είναι σημαντική για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας μέσω της στήριξης της λειτουργίας των πανεπιστημίων στην κάθε Περιφέρεια».

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back