Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 4-11-2019, 08:32
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την κάθετη διαφωνία του εκφράζει το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη νομοθετική ρύθμιση, που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων των κολεγίων και παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων με εκείνων των τμημάτων και σχολών των δημοσίων πανεπιστημίων.

«Η πρόταση ισοδυναμίας των πτυχίων των κολεγίων με τα αντίστοιχα των Πανεπιστημίων δεν είναι ακαδημαϊκά αποδεκτή» τονίζει. 

Δύο από τους λόγους τους οποίους επικαλείται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι ότι δεν υφίσταται καμία αξιολογική διαδικασία εγγραφής σπουδαστών στα τμήματα των κολεγίων και παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, ακόμη και σε αντικείμενα που απαιτούν ένα στοιχειώδες μαθησιακό υπόβαθρο ανά γνωστικό αντικείμενο από το Λύκειο, και ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται στα τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων. «Κάθε εξομοίωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους με αποδεδειγμένα σημαντικές διαφορές στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων» αναφέρει.

Για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας, το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι είναι αναγκαιότητα ο διάλογος για το θέμα αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου. Ένας διάλογος που προτείνεται να γίνει με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, αποτελούμενη από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιστήμονες επαγγελματίες υψηλού κύρους, ή με την αναβάθμιση και επέκταση του ακαδημαϊκού ρόλου της ΑΔΙΠ, η οποία θα προσδιορίσει επαρκή κριτήρια που θα εξασφαλίζουν το επίπεδο επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την όποια επαγγελματική αναγνώριση.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα