Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 24-08-2016, 13:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει η σειρά προτεραιότητας στους φορολογικούς ελέγχους σύμφωνα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αλλαγή, σύμφωνα με την απόφαση, κρίνεται επιβεβλημένη καθώς λόγω των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων που διαθέτει η ΓΓΔΕ, οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν και περισσότερα έσοδα στο δημόσιο ταμείο. 


ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Όπως αναφέρει και το κείμενο της απόφασης, οι ελεγκτές πρέπει να προτάξουν:

  • Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.
  • Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.
  • Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα