Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 10-06-2016, 16:48
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ θα τεθεί σε ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου για χιλιάδες εργοδότες.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και με τη χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομικοτεχνικού Έργου και ονομάζεται «Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών».

Ο 30ψήφιος κωδικός, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ταμείου, θα αποδίδεται άπαξ και δεν θα μεταβάλλεται.

Απογεγραμμένοι εργοδότες

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) που τους αποδόθηκε μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Επίσης οι εργοδότες κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. και μετά την ολοκλήρωση της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώνονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εργοδότες που θα απογραφούν

Για τους εργοδότες που θα απογραφούν (κοινές επιχ/σεις και οικοδομοτεχνικά έργα) από την ημερομηνία εφαρμογής (05/09/2016) και μετά η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται και θα γνωστοποιείται στον εργοδότη με το έντυπο απόδοσης του Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. για τους χρήστες ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υποκαταστήματα). Η Τ.Π.Τ.Ε. θα απεικονίζεται στα στοιχεία Μητρώου Εργοδοτών σε ειδικό πεδίο. Τα πιστωτικά ιδρύματα από 05/09/2016, θα δέχονται ταμειακές συναλλαγές για καταβολή τρεχουσών εισφορών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων μόνο μέσω του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού (Τ.Π.Τ.Ε.) ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών.

Εφιστούμε την προσοχή στους εργοδότες και στους εκπροσώπους τους (λογιστές) στην ορθή χρήση της αντίστοιχης ταυτότητας: • Τρέχουσες εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (30ψηφίο) - Τ.Π.Τ.Ε. • Βεβαιωμένες οφειλές ΚΕΑΟ (20ψηφίο) - Ταυτότητα Οφειλέτη Κατά συνέπεια όσες τρέχουσες εισφορές καταβληθούν από την ανωτέρω ημερομηνία (05/09/2016) θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο με Τ.Π.Τ.Ε. (30ψήφιου κωδικού).

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα