Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 28-06-2021, 19:25
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Την ενίσχυση δύο μέτρων που θα συντελέσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και παράλληλα θα αντιμετωπίσουν σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ: αφενός μεν τη μονιμοποίηση και επέκταση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού αφετέρου δε την παροχή 50 ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με τους πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στρατηγική της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι τα δύο παραπάνω εργαλεία να συνδυαστούν με τη διάθεση επιπλέον ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα, μέσω των ΚΕΠ, την υπηρεσία myEFKAlive, που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, καθώς και με το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν για τους πολίτες και με μηδενικό χρόνο απόκρισης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Επεκτείνονται και γίνονται μόνιμο μέτρο τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά από την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στην επέκταση των διαθέσιμων ραντεβού από δύο εβδομάδες, που είναι σήμερα, στις τρεις εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται πως η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού παρέχεται, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr, καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr/rv


50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον πολίτη

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, τέθηκαν σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λογιστές, αυτοαπασχολούμενους, κ.λπ. 

Η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Παρατίθεται η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά κατηγορία ασφαλισμένου που είναι προσβάσιμες, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ:

1) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς

 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
 • Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
 • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση απογραφής
 • Ατομικά στοιχεία
 • Ασφαλιστική ικανότητα

2) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Έναρξη ασφάλισης (χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης για ΔΟΥ)
 • Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών
 • Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
 • Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών
 • Εισφορές μη μισθωτών
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
 • Βεβαίωση απογραφής
 • Ασφαλιστική ικανότητα   
 • Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
 • Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021
 • Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν. 4611/2019
 • Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/20183)

3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες

 • Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών
 • Πιστοποίηση εργοδοτών
 • Βεβαίωση εργοδότη για επίδομα ασθένειας
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου
 • Οικονομική καρτέλα εργοδότη
 • Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν. 4387/2016)
 • Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης απασχολουμένων
 • Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν. 4611/2019
 • Προβολή αποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 20114)

4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης
 • Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
 • Ηλεκτρονική αίτηση προκαταβολής σύνταξης
 • Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
 • Εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος επιστροφής μειώσεων συντάξεων
 • Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος
 • Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ, ΕΤΕΑΕΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ

5) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, συμβολαιογράφοι, ιατροφαρμακευτικοί σύλλογοι, κ.ά.)

 • Λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Πιστοποίηση φορέων για τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Επιβεβαίωση εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Έλεγχος εγκυρότητας βεβαιώσεων
 • Πιστοποίηση φορέων για τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
 • Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
 • Υποβολή αιτήματος για ληξιπρόθεσμα υγείας

6) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ

 • Πιστοποίηση οφειλετών
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών
 • Πίνακας χρεών οφειλέτη
 • Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη
 • Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης
 • Ρύθμιση οφειλών

   

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus