ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μητροπολίτης Μάξιμος: «Προσέχωμεν, αδελφοί και τέκνα…»

Εικόνα του άρθρου Μητροπολίτης Μάξιμος: «Προσέχωμεν, αδελφοί και τέκνα…»
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/05/2020, 19:09
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Από τις 17 Μαΐου ανοίγουν ξανά οι εκκλησίες, με όρους εξασφάλισης των υγειονομικών συνθηκών κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο μητροπολίτης Μάξιμος στην εγκύκλιό του, παραθέτει μια σειρά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και γίνεται ένας από τους ιερωμένους που με μια… ισορροπητική δήλωση, καλεί τους πιστούς εάν θέλουν, να απέχουν «χωρίς επιπτώσεις» από τη θεία κοινωνία.

Λέει συγκεκριμένα ότι «εάν τις φοβήται να προσεγγίση εις την Θείαν Κοινωνίαν, διότι αισθάνεται αμφιβολίας τινάς δια το μυστήριον της ζωής, είναι προτιμώτερον να μην μετάσχη του μυστηρίου». Διευκρινίζει μάλιστα ότι ο πιστός-η που δεν θα μεταλάβει, «δεν επιτρέπεται ούτος να αποτελή αντικείμενον κατακρίσεως και εμπαιγμού, αλλά παραμένει συμπαθής αδελφός, αγωνιζόμενος και δεόμενος στηρίξεως υπό των ισχυροτέρων τη πίστει, εν τω βιώματι, εν τω παραδείγματι, εν αγάπη και προσευχή».

Κοινώς, ο μητροπολίτης Ιωαννίνων δεν παίρνει αποστάσεις από τη θέση της επίσημης Εκκλησίας ότι «ο ιός δεν μεταδίδεται με τη θεία λειτουργία», αλλά δίνει και «άφεση» σε όσους προτιμήσουν να μην μεταλάβουν, τηρώντας τις ιατρικές συμβουλές.

Επαναλαμβάνει ότι «καλούμεθα φιλαδέλφως ίνα προσέχωμεν, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, δια την προστασίαν εαυτών και αλλήλων» και να τηρηθούν όλα τα μέτρα και να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες.

Καλεί επίσης τους υπαλλήλους της Εκκλησίας και τους πιστούς, να ακολουθούν «τα εκ του νόμου και τα εκ της εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προβλεπόμενα μετά πάσης ακριβείας και σχολαστικότητος, άνευ οιασδήποτε παρεκκλίσεως».

Ο μητροπολίτης ευχαριστεί τους συντελεστές των ζωντανών μεταδόσεων των λειτουργιών. Λέει μεταξύ άλλων: «Εκλαύσαμεν αδελφοί μετά δακρύων εκ της ιεράς αυτής επιθυμίας, ήτις εξεδηλώθη σεμνοπρεπώς και αθορύβως υπό ουκ ολίγων, απλών πιστών αδελφών, οίτινες ευρέθησαν ορθοί, γονυπετείς, ενδάκρυες, ενώπιον εικόνων, τηλεοπτικών δεκτών». Κάνει και μια μικρή… διαφήμιση της νέας εκκλησίας, του Αγίου Παΐσίου, λέγοντας ότι «συγκλονιστική υπήρξε η εικών πιστών την Κυριακήν της Αναστάσεως, οίτινες ώφθησαν κλαίοντες γονυκλινείς εις τα χώματα του αυλείου χώρου του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου την ώραν του Αναστασίμου Εσπερινού της Αγάπης».

Κατά τα λοιπά, ο μητροπολίτης Μάξιμος συνιστά αποστάσεις, τήρηση κανόνων υγιεινής στις εκκλησίες, αερισμό των χώρων, σεβασμό στο όριο αριθμού των πιστών και τη χρήση αντισηπτικών που θα τοποθετηθούν στις εισόδους των ναών.

Ενημέρωνει επίσης ότι οι κυριακάτικες λειτουργίες θα… «σπάσουν» σε τμήματα:

Η πρώτη για «τους ηλικιωμένους και πλέον ευαισθήτους» από 07.00 π.μ. έως 9.15 π.μ και η δεύτερη από 10.00 π.μ. έως και 11.00 π.μ.. Επίσης, θα τελείται μία θεία λειτουργία κάθε Σάββατο (και) για τα μνημόσυνα, 7.30-9.30 π.μ..

Υπενθυμίζει ότι οι κηδείες συνεχίζουν να γίνονται σε κλειστό κύκλο. 

Στον Άγιο Γεώργιο πλατείας Πάργης, θα τελείται θεία λειτουργία κάθε μέρα, όπως και πριν την καραντίνα.


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3