Oikonomou pisoi
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

«Μην υπογράψετε τη σύμβαση για τα led»

Εικόνα του άρθρου «Μην υπογράψετε τη σύμβαση για τα led»
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/11/2022, 15:55
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Kι ενώ το έργο με τον επίσημο τίτλο «παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού», ή εν συντομία τα led του Δήμου Ιωαννιτών, βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης με την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-Fotagonled, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων έρχεται με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση να ζητήσει από τον Δήμο Ιωαννιτών να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.

Στον διαγωνισμό για τα led Ιωαννίνων, με προϋπολογισμό 19,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που έκανε η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών, συμμετείχε μόνο η συγκεκριμένη κοινοπραξία, παρά τις προσδοκίες που είχαν «καλλιεργηθεί» για μεγάλη συμμετοχή εταιριών. Μέσα στο καλοκαίρι, ήρθε και η έκπτωση μόλις 1% στο μεγάλο αυτό έργο - ποσό 18.997.000 ευρώ.

Η κοινοπραξία θα αναλάβει τα νέα 17.624 φωτιστικά σώματα και τη λειτουργία του συστήματος για 12 χρόνια, με τον Δήμο Ιωαννιτών να πληρώνει ετησίως και αναλόγως μέσω των ανταποδοτικών τελών της.

Καταρχάς, στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επιμένει ότι η όλη υπόθεση δεν ευνοεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτή τη φορά, καταθέτει μια σειρά από οικονομικά δεδομένα συνοδεία ανάλυσης που έρχονται να ενισχύσουν τις σοβαρές επιφυλάξεις τόσο του Συλλόγου όσο και παρατάξεων της αντιπολίτευσης που είχαν διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή. Σε πρώτη φάση υπενθυμίζει τις προηγούμενες αναφορές του: ότι δεν υπήρχε τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των 19,2 εκατ. ευρώ, ότι η καταγραφή των φωτιστικών σημείων έγινε αυθαίρετα, ότι τα στοιχεία για τον αριθμό των σημείων αυτών υπερδιαστασιολογήθηκαν, ότι δεν συντάχθηκε τεχνική μελέτη κ.λπ.

Τι καινούριο προσθέτει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων: Ότι ο διαγωνισμός έγινε όχι μόνο με λάθος στοιχεία, αλλά και με λάθος ΦΠΑ, ότι δεν διασφαλίζεται το «δημόσιο συμφέρον» καθώς το κέρδος θα είναι τουλάχιστον μηδενικό για τον Δήμο και ότι πρόκειται για μια «τεχνητά φουσκωμένη σύμβαση».

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού προτείνεται ως Ελάχιστη Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας το ποσοστό 62,42%, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση  15.477.587,17€. Σε αυτό το ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. (24%) οδηγώντας σε προϋπολογισμό  ύψους 19.192.214,00€. «Είναι προφανές ότι τα δεδομένα της διακήρυξης ήταν εντελώς λάθος καθώς ο Φ.Π.Α. του ρεύματος είναι 6% και όχι 24%» τονίζει. Με άλλα λόγια ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού έπρεπε να είναι 15.477.587,17€ προσαυξημένος με τον Φ.Π.Α. του ρεύματος 6% δηλαδή 16.406.242,40€ (γιατί αυτά είναι τα χρήματα που εξοικονομεί ο Δήμος) και όχι 19.192.214,00€.

«Για να γίνει αντιληπτό το λάθος αρκεί κάποιος να υποθέσει πως αν ένας ενδιαφερόμενος κατέθετε αυτό το ποσοστό εξοικονόμησης που προβλέπει η διακήρυξη, τότε ο Δήμος Ιωαννιτών όχι μόνο θα είχε μηδενικό οικονομικό όφελος αλλά θα καλούνταν να καλύψει το ποσό του Φ.Π.Α. από το 6% στο 24%  ήτοι ποσό 2.785.971,60€ μέσα στην 12ετή περίοδο.

Το συγκεκριμένο ‘λάθος’ των 2.785.971,60€  προφανώς και έγινε αντιληπτό με αποτέλεσμα η μοναδική συμμετοχή να προσφέρει Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας 76,90%, όση χρειαζόταν δηλαδή για να βγουν τα νούμερα, αφού έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν τεχνικές ή φωτιστικές απαιτήσεις λόγω έλλειψης τεχνικής μελέτης» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Σύλλογος συνεχίζει την ανάλυσή του βάσει της προσφοράς που έδωσε η ΤΕΡΝΑ.

Με την αυξημένη εξοικονόμηση που έδωσε ο μοναδικός συμμετέχων στομ διαγωνισμό, εμφανίζεται συνολικό όφελος στην 12ετία 19.067.903,83€.

Από τους όρους της σύμβασης, αυτό το ποσό στην συνέχεια επιμερίζεται σε :

-15.320.221,24 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) τα οποία δεν θα τα «γλυτώνει τελικά ο Δήμος» αντίθετα θα τα πληρώνει στην ανάδοχο εταιρεία σε βάθος 12ετίας  και

-3.747.682,56 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) τα οποία πράγματι δεν θα πληρώσει ο Δήμος στους λογαριασμούς του ρεύματος.

«Τελικά το ποσό της σύμβασης που θα υπογράψει ο Δήμος με τον ανάδοχο, τα 18.997.074,34€ προκύπτουν από το όφελος του αναδόχου 15.320.221,24 € αφού προστεθεί ο Φ.Π.Α (24%) ήτοι 3.676.853,10 €. Δηλαδή το λάθος στο ΦΠΑ έχει σαν αποτέλεσμα, οποιοδήποτε οικονομικό όφελος θα μπορούσε να προκύψει για το Δήμο να αποδίδεται τελικά στον ανάδοχο! Στο τέλος, αν όλες οι παραδοχές ισχύσουν, στον Δήμο απομένει συνολικό όφελος 1.214.903,73 στην δωδεκαετία  ή 101.241,98€ ανά έτος» αναφέρεται.

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος αναφέρεται στην απόφαση 552/2020 (ΑΔΑ: 6Α0ΔΩΕΩ-1Ξ0) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών που αφορούσε την έγκριση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμο, με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα στην εισήγησή του να τεκμηριώνει τον προϋπολογισμό της παρέμβασης ορίζοντας τον επιμερισμό επί της Εξοικονόμησης Κόστους Ενέργειας (ελάχιστος εκτιμώμενος) ως εξής: Δήμος 25% - Ιδιώτης 75%.

«Μετά τον διαγωνισμό με τη μία και μοναδική προσφορά, η ανάδοχος εταιρεία θα λάβει 18.997.074,34€ και ο Δήμος 1.214.903,73€. Δύο χρόνια μετά δηλαδή ο Επιμερισμός έγινε: Δήμος 6% - Ιδιώτης 94%. Και αυτός ο επιμερισμός είναι όντως ο ελάχιστος εκτιμώμενος, καθώς όταν τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός αποδειχθούν λανθασμένα, το ποσοστό του Δήμου θα αποκτήσει  αρνητικό πρόσημο» αναφέρει ο Σύλλογος.

«Εν κατακλείδι ο Δήμος Ιωαννιτών ενώ θα έπρεπε μετά από αυτόν τον διαγωνισμό να υπογράψει σύμβαση μέγιστου ύψους 16.406.242,40€, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος στη 12ετία από το αντίστοιχο ποσοστό του Επιμερισμού 25% Δήμος-75% Ιδιώτης (ποσό που θα ξεπερνούσε τα 5.000.000,00€), βρίσκεται ακριβώς πριν την υπογραφή μίας τεχνητά φουσκωμένης σύμβασης, που εξανεμίζει το όποιο οικονομικό όφελος από την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού για τα επόμενα 12 χρόνια (δημιουργώντας επιπλέον οικονομική ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ), που δεν εξασφαλίζει τεχνικά και ποιοτικά την υποδομή φωτισμού των οδών και των πλατειών του, ενώ στο τέλος της δωδεκαετίας θα κληθεί να παραλάβει μια υποδομή  μηδενικής υπολειμματικής αξίας καλούμενος να επανεπενδύσει μεγάλα ποσά» τονίζει.

Παράλληλα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων θέτει τα εξής ερωτήματα προς τους υπεύθυνους για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης:

*Γιατί δεν συντάχθηκε ποτέ η τεχνική μελέτη και πώς οδηγούμαστε στη μεγαλύτερου ύψους σύμβαση του Δήμου, χωρίς να γνωρίζουμε τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα  της παρέμβασης;

-Γιατί ο Φ.Π.Α. προστέθηκε στο ποσό της εξοικονόμησης και δεν ενσωματώθηκε σε αυτό, οδηγώντας σε τεχνητή αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2.785.971,60€;

-Γιατί δεν προβλέφθηκε ο επιμερισμός επί της Εξοικονόμησης Κόστους Ενέργειας (ελάχιστος εκτιμώμενος): Δήμος 25% - Ιδιώτης 75%, στην διακήρυξη του διαγωνισμού, οδηγώντας σε μεγάλη απώλεια εσόδων την πλευρά του Δήμου;              

«Ύστερα από τα παραπάνω είναι σαφές πως η εν λόγω σύμβαση δεν διασφαλίζει το ‘δημόσιο συμφέρον’ και για τον λόγο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών δεν πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή της. Ο λαός της πόλης μας, ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίζει φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος αυτό το χειμώνα από την αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Η υπογραφή αυτής της σύμβασης θα φέρει σαν τετελεσμένο την αύξηση των ανταποδοτικών τελών στους ήδη φουσκωμένους λογαριασμούς» καταλήγει ο Σύλλογος.

Σημαντική είναι η υποσημείωση του Συλλόγου: ότι τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα, φέρουν την ευθύνη και τις υπογραφές υπαλλήλων στον Δήμο που απασχολούνται στον κλάδο του οδοφωτισμού της πόλης -και οι οποίοι είχαν... παρακαμφθεί από τη δημοτική αρχή του Μωυσή Ελισάφ.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back