Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 25-11-2016, 09:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά στην «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

Και τα δύο νομοσχέδια αποτελούν προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης  και εισαχθούν προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καθιερώνεται η διαδικασία της «γνωστοποίησης». Ο επιχειρηματίας θα μπορεί στέλνοντας στην αρμόδια αρχή ένα email ή ένα έγγραφο μέσω ταχυδρομείου να ξεκινά τη λειτουργία της επιχείρησής του. Μάλιστα από τα άρθρα γίνεται γνωστό ότι στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας θα στηθεί ειδικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Η ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί μέχρι το τέλος του 2018. Ωστόσο και μέχρι την έναρξή της οι επενδυτές θα μπορούν απλά να γνωστοποιούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε την άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. 

Ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.


ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

Στο καθεστώς της γνωστοποίησης σε πρώτη φάση υπάγονται οι κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, ταβέρνες κ.λπ.) αλλά και τα τουριστικά καταλύματα.

Σταδιακά θα επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο με την υφιστάμενη νομοθεσία για την υλοποίηση μιας επένδυσης απαιτούνταν χρόνος τουλάχιστον 30 ημερών, ενώ τώρα αυτή θα ξεκινά αμέσως. 

Ο επιχειρηματίας στη γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστον το όνομα, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν.

Συγκεκριμένα ανά κλάδο

Τρόφιμα και ποτά:

Προβλέπεται η αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», καθώς και η κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Επίσης καταργείται η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάσταση από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης . Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής – εμφιάλωσης νερού

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:

Προβλέπεται η αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης με βεβαίωση από αρμόδια δημοτική Υπηρεσία, η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης, ενώ καταργείται η άδεια μουσικής και αντικατάσταση από γνωστοποίηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης

Τουριστικά Καταλύματα:

Για τα τουριστικά καταλύματα προβλέπεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017 θα χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας εντός 28 ημερών ενώ από τον Οκτώβριο του 2017 θα υπάγονται στο καθεστώς «γνωστοποίησης». Επίσης προβλέπεται υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).

Παράλληλα καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο – αντικατάσταση με αποδεικτικό , πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών. Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.


ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, με την εξαίρεση όσων ασκούνται απολύτως ελεύθερα. Η καταβολή ενός τέτοιου παραβόλου προβλέπεται άπαξ ανά εγκατάσταση και σκοπός ενός τέτοιου εσόδου είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου πόρου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του νόμου, καθώς και τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών, και τέλος, τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Επιλέχθηκε η άπαξ καταβολή παραβόλου, καθώς η πρόβλεψη για την ετήσια καταβολή παραβόλου που υπήρχε στο μέχρι σήμερα πλαίσιο για την απλούστευση, χωρίς καμία διαβάθμιση, κρίθηκε προβληματική και συνεπαγόμενη μεγάλη και ίσως αδικαιολόγητη επιβάρυνση της επιχείρησης.

Pindos 60 xronia
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
PLayschool πισω dodoni back