«Κοινωνικά φροντιστήρια» και φέτος

Εικόνα του άρθρου «Κοινωνικά φροντιστήρια» και φέτος
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/10/2022, 11:39

Η Περιφέρεια Ηπείρου, με η Μητρόπολη Ιωαννίνων και ο Δήμος Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων, διοργανώνουν πρόγραμμα Κοινωνικών Φροντιστηρίων, που απευθύνεται σε μαθητές-τριες λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μαθητές-τριες οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες.  Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν  οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω  : 

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.  

2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής .

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2022 (οικονομικού  έτους 2021) ή φωτοτυπία  φορολογικής δήλωσης 2022  που παρελήφθη από την  Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω TAXIS.

5. Φωτοτυπία  του τελευταίου Ε9.

  Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι:

- Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω.

- Φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων .

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας

-Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Τετάρτη 05/09/2022 έως και την Παρασκευή 14/10/2022 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00  στο 128 γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου (Πληροφορίες τηλ.: 2651087128).

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back