Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 24-02-2020, 23:48
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ένα έργο από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» έρχεται να συμπληρώσει το μεγάλο έργο της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, που χρηματοδοτείται ήδη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Το έργο έχει τον τίτλο «Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Η διαδρομή των αρχαίων θεάτρων και χώρων ως επώνυμος προορισμός» ή αλλιώς i-Thea (ακρωνύμιο). Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων θα γίνει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, στο συνεδριακό κέντρο της «Φρόντζου Πολιτεία».

Οι εταίροι του έργου είναι η Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ (ως επικεφαλής εταίρος) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών από ελληνικής πλευράς, ενώ από την αλβανική πλευρά η Περιφέρεια Αργυροκάστρου και η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας» με έδρα τα Τίρανα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο «δομήθηκε» από την «Ήπειρος ΑΕ» και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με σκοπό να υλοποιηθούν ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα συμπληρώνουν το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Οι δράσεις του έργου i-Thea θα αφορούν μεταξύ άλλων τη χαρτογράφηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων γύρω από τα αρχαία θέατρα για τη δημιουργία προτεινόμενων τουριστικών εκδρομών-πακέτων, την οργάνωση «θεματικών σχολείων», την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης επώνυμων προορισμών, την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, την καταγραφή και διατήρηση της συλλογικής μνήμης αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους. 

Ο στόχος του έργου i-Thea είναι η ενίσχυση της τουριστικής προσφοράς μέσω της ανάπτυξης ολιστικών πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων, με παράλληλη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε αυτό το μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Τα άμεσα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το έργο είναι: (α) η συνεργασία μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των περιφερειακών φορέων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τη δημιουργία ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος, (β) η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου για την αποτελεσματική διαχείριση και προβολή τουριστικών προορισμών, και (γ) η προσφορά κοινής εκπαίδευσης σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες και ηλικίες, όσον αφορά στη διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις δύο πλευρές των συνόρων.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα