Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 30-11-2021, 14:12
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την ανάγκη εκπόνησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας υπογραμμίζει με έμφαση το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ανακοίνωση του –μετά από απόφαση της συνέλευσής του-, η οποία έχει αποδέκτες τους υπουργούς Υγείας και Παιδείας, τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ και τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

H Iατρική Ιωαννίνων προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξει σχέδιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο έχει αναλάβει πια σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα την αντιμετώπιση των ασθενών του νομού Ιωαννίνων, αλλά και των βαρέως πασχόντων όλης της Βορειοδυτικής Ελλάδας, θα μετατραπεί πλήρως σε νοσοκομείο ασθενών με Covid-19.

Κάτι τέτοιο, όπως σημειώνεται, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση ων τεταρτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας της περιοχής, την αδυναμία εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής και περάτωσης των σπουδών τους και την αδυναμία εκπαίδευσης ειδικευομένων. Ήδη, εξάλλου, υπάρχουν κι άλλες συνέπειες στην παροχή υπηρεσιών υγείας όπως και στην ιατρική εκπαίδευση με τη δραστική μείωση των χειρουργείων.

Η Ιατρική Ιωαννίνων, στην ανακοίνωσή της, περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση με κλινικές να έχουν μετατραπεί σε μονάδες νοσηλείας ασθενών με Covid-19 και με λειτουργίες τμημάτων να έχουν ανασταλεί. Εκτιμάται δε ότι η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο με την ενδεχόμενη ανάπτυξη και της 4ης Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), όπως προβλέπεται από το αρχικό, προ διετίας περίπου, επιχειρησιακό σχέδιο.

Το Τμήμα Ιατρικής Ιωαννίνων καταθέτει δε κάποια δεδομένα τα οποία υφίτανται ή έχουν αλλάξει προς το χειρότερο μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια.

Κι αυτά είναι, σύμφωνα και με την ανακοίνωση:

-οι ανάγκες νοσηλείας ασθενών με Covid-19 είναι αυξημένες και πιθανότατα θα αυξηθούν περισσότερο. Η κατάσταση αυτή θα ταλανίσει τη χώρα μας με αυξομειώσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι που πλέον να αποτελεί την καθημερινότητα και όχι απλά ένα παροδικό φαινόμενο.

-οι ανάγκες ασθενών με άλλα νοσήματα, είναι επίσης αυξημένες, καθώς τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια η αντιμετώπιση ασθενών με δύσκολα χρόνια προβλήματα, έχει μετατοπιστεί σε μελλοντικό χρόνο. Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς χρήζουν πλέον επείγουσας αντιμετώπισης, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναμενόντων ειδική θεραπεία ασθενών είναι εξαιρετικά αυξημένος και απαιτεί πλήρη λειτουργία του συστήματος υγείας της περιοχής. Επίσης, καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι παροδική, αλλά πλέον μόνιμη, οφείλουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουμε και όλους τους υπόλοιπους ασθενείς.

Το τρίτο δεδομένο που παρουσιάζει το Τμήμα Ιατρικής, είναι το δεύτερο νοσοκομείο της πόλης, το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Όπως σημειώνεται, τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων έχουν διακριτούς ρόλους. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ένα τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο που εξυπηρετεί ασθενείς από μια ευρύτερη περιοχή της χώρας και στο οποίο έχουν αναπτυχθεί κλινικές όπου γίνονται διαγνωστικές διαδικασίες και εφαρμόζονται εξειδικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Θεραπευτικά πρωτόκολλα που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής. Επίσης αποτελεί ένα νοσοκομείο πλήρους εξειδίκευσης των γιατρών και ιατρικής εκπαίδευσης φοιτητών.

Όσον αφορά το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το Τμήμα Ιατρικής αναφέρει ότι αποτελεί ένα νοσοκομείο «που προσφέρει εξαιρετικά επαρκώς αρκετές, αλλά όχι όλες, τις υγειονομικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη η περιοχή, δίδει ειδίκευση σε όσες ειδικότητες έχει αναπτύξει και δεν παρέχει εκπαίδευση στους φοιτητές ιατρικής».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus