Λυκ πίσω
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή και ένα… «αμάρτημα»

Εικόνα του άρθρου Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή και ένα… «αμάρτημα»
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/04/2021, 19:19
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου στο Ζαγόρι δεν κατάφερε να ενταχθεί στις θεσμοθετημένες σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης, να είναι δηλαδή Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης –κάτι που θα συνεπαγόταν πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τις μαθήτριες που εκπαιδεύονται στην υφαντική τέχνη και σε άλλες μορφές χειροτεχνίας.

Το Ριζάρειο Ίδρυμα, υπό τη σκέπη του οποίου βρίσκεται η Σχολή, με πρόεδρο τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χρήστο Μασσαλά, επιχειρεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις για την εξέλιξη αυτή. Οι εξηγήσεις αυτές έχουν τη μορφή ενός εκ νέου ενημερωτικού σημειώματος-αιτήματος με αποδέκτες τους ηπειρώτες βουλευτές, από τους οποίους ζητείται η συνδρομή.

«Παρά τις προσπάθειές μας, τη σχετική ενημέρωση και τις υποσχέσεις παραγόντων της εξουσίας, δεν έγινε δυνατή η απάλειψη μας παρανυχίδας από το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί ως θεσμοθετημένη δομή της, η Χειροτεχνική Σχολή του Ριζαρείου Ιδρύματος στο Μονοδένδρι» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση έγινε νόμος του κράτους στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020.

Ποια ήταν αυτή η «παρανυχίδα»; Βάσει του νόμου 4093/12, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν μπορεί να  συμμετέχει στη διοίκηση μιας Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (ΕΣΚ) ενεργός υπάλληλος του Δημοσίου. Ωστόσο, το Ριζάρειο Ίδρυμα, οι σχεδιασμοί του οποίου στηρίζονται «στο πνεύμα των ευεργετών Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη», διοικείται από δέκα ισόβια μέλη, στην παρούσα σύνθεση μετέχει και ένας εν ενεργεία καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα περί της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αποτελούν μια «ασήμαντη λεπτομέρεια». «Για το ‘αμάρτημα’ αυτό, το Ίδρυμα δεν μπορεί να συμμετέχει με έτοιμη δομή στην προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στην κοινωνία των δεξιοτήτων» τονίζεται.

Όπως προκύπτει τουλάχιστον από την ανακοίνωση, το Ριζάρειο Ίδρυμα επιδίωξε να υπάρξει μια νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα τροποποιείται το επίμαχο άρθρο του ν. 4093/2012 και θα επιτρέπεται στα κοινωφελή ιδρύματα να ιδρύουν ΕΣΚ ή ΙΕΚ ακόμα και αν υφίσταται δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα μελών των διοικητικών συμβουλίων ή εκπροσώπων τους υπό κάποιους όρους.

Στην ανακοίνωσή του, το Ριζάρειο Ίδρυμα δεν εξηγεί για ποιο λόγο (αν υπήρξε) οι «υποσχέσεις παραγόντων της εξουσίας» δεν τηρήθηκαν.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back