ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η πρυτανεία «φεύγει», το Συμβούλιο Διοίκησης έρχεται

Εικόνα του άρθρου Η πρυτανεία «φεύγει», το Συμβούλιο Διοίκησης έρχεται
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 22/08/2022, 19:38
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ένα παλιότερο μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων που απέτυχε, τα Συμβούλια Διοίκησης, επιστρέφει πιο «δυναμικά» και με περισσότερες εξουσίες μετά τον σχετικό νόμο Κεραμέως.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προχώρησε σήμερα στην έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του  ιδρύματος, ακολουθώντας τις επιταγές της νομοθεσίας. Οι γιαννιώτικες πρυτανικές αρχές, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, έχουν μια διάρκεια ζωής το πολύ μέχρι τα τέλη του χρόνου. Ο ρόλος τους, στη συνέχεια, θα είναι υποβαθμισμένος.

Σύμφωνα με τη διεθνή δημόσια πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Στην πρόσκληση ορίζεται σαφώς ότι η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 24η Οκτωβρίου. 

Την ημερομηνία αυτή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για τα έξι εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα είναι 11μελές – έξι εσωτερικά μέλη και πέντε εξωτερικά μέλη. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των εξωτερικών μελών θα κάνουν σε συνεδρίασή τους τα εσωτερικά μέλη. Η συνεδρίαση πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή ομότιμου καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στην πολιτισμό, τις τέχνες τα γράμματα ή τις επιστήμες την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του πρύτανη. ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3