ΕΛΛΑΔΑ

Η ενισχυτική διδασκαλία επιστρέφει

Εικόνα του άρθρου Η ενισχυτική διδασκαλία επιστρέφει
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/10/2016, 11:58
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από τον Δεκέμβριο η ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι μαθητές των οποίων η απόδοση θα κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς χαμηλή, θα μπορούν να παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου.

Σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική και δύο ώρες Αγγλικά.

Για τη δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο  ώρες Αγγλικά.

Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά.

Η ενισχυτική διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών.

Οι αμοιβές αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει εκείνους που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Σε περίπτωση που κάποιος απουσιάσει αδικαιολογήτως 20 συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος, τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back