πλαισιο πισω tc1
ΕΛΛΑΔΑ

Για το 16,7% των Ελλήνων είναι «απαγορευτικές» οι ιατρικές εξετάσεις

Εικόνα του άρθρου Για το 16,7% των Ελλήνων είναι «απαγορευτικές» οι ιατρικές εξετάσεις
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Πατέλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/12/2023, 22:31
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ακόμα αρνητική πρωτιά καταγράφει για τη χώρα μας η Eurostat και αφορά την ανάγκη για ιατρικές εξετάσεις που σε ποσοστό 16,7% οι Έλληνες δεν ήταν σε θέση να τις πραγματοποιήσουν λόγω οικονομικών, μακρών λιστών αναμονής ή μεγάλων αποστάσεων. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία το 2022, σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να εξεταστούν ήταν 3,3%.. 

Δεύτερη στη λίστα, μετά την Ελλάδα, βρίσκεται η Φινλανδία (9,6%) ακολουθεί η Ρουμανία (7,9%) και η Λετονία (7,1%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκονταν η Γερμανία (0,5%), η Τσεχία (0,3%) και η Κύπρος (0,1%) με τα χαμηλότερα ποσοστά.

Πηγή: EUROSTAT

Το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ και ανέφεραν τέτοιες ανεκπλήρωτες ανάγκες ήταν 6,1%, διπλάσιο από εκείνο των ατόμων που δεν βρίσκονται σε κίνδυνο (2,8%).

Όπως σημειώνει η Eurostat, παρόμοια μοτίβα ήταν ορατά σε ολόκληρη την ΕΕ, με εξαίρεση την Ισπανία (όπου το 2,0% των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες έναντι 1,6% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο) και τις Κάτω Χώρες (0,8% των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο και 0,6% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας). 

Στην Ελλάδα, το αναφερόμενο ποσοστό ήταν κατά 14,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (28,8%) σε σύγκριση με τα άτομα που δεν βρίσκονται σε κίνδυνο (14,3%). 

Υψηλές αποκλίσεις εμφανίστηκαν επίσης στη Ρουμανία, όπου η διαφορά ήταν 9,4 ποσοστιαίες μονάδες (15,5% έναντι 6,1%), και στην Πορτογαλία, με 8,5 ποσοστιαίες μονάδες (11,7% έναντι 3,2%).

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back