Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 21-11-2017, 11:55
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τον δεύτερο γύρο συζητήσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον τρόπο στήριξης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για όλους τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, εγκαινίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, λίγες μόνο ημέρες μετά τη σχετική διακήρυξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής στο Γκέτεμποργκ.

Το 2016 σχεδόν το 40 % των απασχολουμένων στην ΕΕ ήταν σε άτυπες μορφές απασχόλησης ή σε αυτοαπασχόληση· σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι μισοί απ' αυτούς κινδυνεύουν να μην έχουν επαρκή πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και σε συναφείς υπηρεσίες απασχόλησης. Στη σημερινή μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, αναδύονται νέες μορφές εργασίας και οι εργαζόμενοι αλλάζουν όλο και συχνότερα θέσεις εργασίας και καθεστώτα απασχόλησης. Το μερίδιο της άτυπης απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης αυξάνεται στην αγορά εργασίας, ιδίως μεταξύ των νέων.

Σύμφωνα με τις σχετικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή έχει στόχο να στηρίξει την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία με βάση τις εισφορές για όλα τα άτομα. Λόγω του καθεστώτος απασχόλησής τους, άτομα σε άτυπες μορφές απασχόλησης ή σε αυτοαπασχόληση έχουν ανεπαρκή πρόσβαση και είναι, ως εκ τούτου, εκτεθειμένα σε μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και μειωμένη προστασία κατά των κοινωνικών κινδύνων. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής υλοποιεί τον στόχο του πυλώνα για τη θωράκιση των κοινωνικών μοντέλων μας για το μέλλον και την εξασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών, αξιοποιώντας στο έπακρο τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, και σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη δέσμευση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, εγκαινιάζοντας το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πλέον στη διάθεσή τους 7 εβδομάδες για να ενημερώσουν την Επιτροπή αν είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν. Παράλληλα, είναι ανοικτή και μια ευρύτερη δημόσια διαβούλευση, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι απόψεις όλων των συναφών ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι δημόσιες αρχές, οι εταιρείες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες και η κοινωνία των πολιτών.

Με βάση τα συμπεράσματα αυτών των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus