Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 30-11-2019, 09:58
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Συνεχίζεται και φέτος η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. 

Στο Κέντρο θα υλοποιηθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριμένα, μπορούν να δημιουργηθούν τα εξής τμήματα: Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο (Ι) (50 ώρες), Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις (50 ώρες), Βάσεις Δεδομένων-Εξειδικευμένα  Θέματα (ΙΙΙ) (50 ώρες), Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25 ώρες), Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25ώρες) και Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 ώρες).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. :2651001025,  Αβέρωφ 6, email: acharatsari@ioannina.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα