πλαισιο πισω tc1
ΕΛΛΑΔΑ

Το Δημόσιο αξιολογείται και αναδιοργανώνεται

Εικόνα του άρθρου Το Δημόσιο αξιολογείται και αναδιοργανώνεται
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15/06/2016, 12:19
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, έχουν διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 να αξιολογήσουν την οργάνωσή τους και να προβούν σε αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών τους με εκπόνηση νέων οργανογραμμάτων.

Σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες παρείχε ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης στους γενικούς και αναπληρωτές γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων, γενικούς γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προϊστάμενους των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και γενικών διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και υπηρεσιακά στελέχη, σε συνάντηση που είχε μαζί τους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Βερναρδάκης ζήτησε το κάθε υπουργείο να καθορίσει το εύρος της αποστολής του και να γνωρίζει όπως οφείλει, από ποιες συγκεκριμένες δομές αποτελείται (πχ κεντρική υπηρεσία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, κ.λπ.), τι ακριβώς κάνει κάθε μία από αυτές, καθώς και να υπάρξει συγκέντρωση των τυχόν πολυδιάσπαστων και ασυντόνιστων δομών.

Επίσης, οι διάφορες δομές χρειάζεται να είναι έτσι διατεταγμένες, ώστε να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση και υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, είτε άμεσα από τις υπηρεσίες τους είτε έμμεσα από την παρακολούθηση του έργου ιδιωτών.

Επίσης, να ενισχύονται οι υπηρεσιακές δομές (Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις) και να αποφεύγεται η εύκολη καταφυγή σε σχήματα γενικών ή ειδικών γραμματειών, ή νομικών προσώπων που αποκολλούν τμήματα της διοικητικής ύλης από το στενό πυρήνα του δημοσίου. Ζητήθηκε ακόμα η ύπαρξη μιας δομής σχεδιασμού, διαμόρφωσης. παρακολούθησης πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο και η προσπάθεια αποκέντρωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και μίας δομής εσωτερικής διοίκησης (Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης παλαιότερα, Οικονομικής Διαχείρισης σήμερα), στην οποία θα συγκεντρώνονται τα οικονομικά θέματα αλλά και εκείνα της ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού. Τέλος, οι Οργανισμοί θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της πληροφορικής ώστε έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, εξεύρεσης, επεξεργασίας πληροφοριών μέσα από κοινά μητρώα - και κατά συνέπεια, η εξοικονόμηση πόρων για ενίσχυση των δομών άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3