Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 11-06-2018, 17:03
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σχεδόν κατά 50% του περσινού αριθμού αυξήθηκαν οι εγγραφές νηπίων και προνηπίων στα νηπιαγωγεία των Ιωαννίνων. Η προφανής αιτία είναι η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

Από τα 684 νήπια που εγγράφηκαν την περασμένη χρονιά φέτος ο αριθμός νηπίων και προνηπίων έφτασε τα 946.

Το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, αποφάσισε τα εξής:

  • Λειτουργία Παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Κατσικά με ένα τμήμα σε ήδη μισθωμένο οίκημα στη θέση «Λιθάρια».  Στο παράρτημα αυτό αναμένεται να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 20 νήπια/προνήπια.
  • Λειτουργία Παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Σταυρακίου με ένα τμήμα σε υπάρχον οίκημα του καταργημένου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων. Στο παράρτημα αυτό αναμένεται να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 21 νήπια/ προνήπια.
  • Λειτουργία Παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Πεδινής. Οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές του Νηπιαγωγείου Πεδινής μπορούν να εξυπηρετήσουν τη φοίτηση 50 παιδιών σε σύνολο 76 εγγραφών. Προτείνεται η παραχώρηση μίας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Πεδινής στο ισόγειο του διδακτηρίου..
  • Λειτουργία Παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. Οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές του εν λόγω Νηπιαγωγείου στο οποίο συγχωνεύτηκαν το 4/Θ 11ο Νηπιαγωγείο και το 2/Θ 27ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων μπορούν να εξυπηρετήσουν τη φοίτηση 85 παιδιών σε σύνολο 112 εγγραφών. Τα όμορα Νηπιαγωγεία (Αγίου Ιωάννη, 3ο Μαρμάρων, 18ο Ιωαννίνων) έχουν ήδη καλύψει τις θέσεις νηπίων/προνηπίων που μπορούν να στεγάσουν και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε αυτά.
  • Προτείνεται, επίσης η αλλαγή χρήσης του μισθωμένου κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στην οδό Αχιλλέως 22 στην περιοχή της Νέας Ζωής σε πολύ κοντινή απόσταση από το 11ο Νηπιαγωγείο. Αυτή τη στιγμή φοιτούν 15 μαθητές/τριες που μετά από τη διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης του σχολείου από το επόμενο σχολικό έτος θα μετεγγραφούν σε γειτονικά σχολεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης:

  • Την παραχώρηση μίας αίθουσας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων για τις ανάγκες λειτουργίας ενός επιπλέον τμήματος του συστεγαζόμενου 14ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στο οποίο έχουν εγγραφεί επιπλέον νήπια/προνήπια εκείνων που μπορούν να στεγάσουν οι δύο  αίθουσες που του έχουν διατεθεί.
  • Την ανταλλαγή χρήσης χώρων των συστεγαζόμενων 18ου Νηπιαγωγείου και 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Οι αίθουσες που ως σήμερα χρησιμοποιεί το 18ο Νηπιαγωγείου δεν επαρκούν να στεγάσουν τον μεγάλο αριθμό εγγραφέντων νηπίων/προνηπίων και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε όμορα νηπιαγωγεία (19ο, 14ο και 15ο Νηπιαγωγεία), τα οποία αντιμετωπίζουν επίσης πρόβλημα χώρου. Το νέο κτήριο που χρησιμοποιεί το 18ο Δημοτικό Σχολείο θα παραχωρηθεί στο 18ο Νηπιαγωγείο, το οποίο με τις αναγκαίες  παρεμβάσεις μπορεί να στεγάσει όχι μόνο όλα τα ήδη εγγραφέντα 75 νήπια/προνήπια, αλλά και να καλύψει και τις ανάγκες για τη φοίτηση επιπλέον 12 νηπίων/προνηπίων που θα πρέπει αναγκαστικά να μετακινηθούν από το όμορο 19ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων. Αντίστοιχα, οι αίθουσες που μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί το 18ο Νηπιαγωγείο να παραχωρηθούν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο για να καλύψει τις ανάγκες σε κύριες ή/και βοηθητικές αίθουσες.
  • Την παραχώρηση αίθουσας του 23ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, επιφάνειας 49 τ.μ., στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για τη λειτουργία επιπλέον τμήματος της Α’ τάξης, ώστε να μην αναγκαστούν να μετακινηθούν μαθητές σε όμορα σχολεία.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα