δεη πισω tc1
ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλιστικό: Και οι μηχανικοί προσφεύγουν στο ΣτΕ

Εικόνα του άρθρου Ασφαλιστικό: Και οι μηχανικοί προσφεύγουν στο ΣτΕ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/02/2017, 16:34
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους φαρμακοποιούς, τους δικηγόρους και οι μηχανικοί προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου.

Μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, το Επιμελητήριο ως ΝΠΔΔ, εκπροσωπώντας το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών και του τεχνικού κόσμου της χώρας, κατέθεσε τρεις αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 για το νέο Ασφαλιστικό σύστημα και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών που προβλέπονται.

Επίσης στο ΣτΕ, μαζί με το ΤΕΕ, προσφεύγουν ατομικά και τέσσερις διπλωματούχοι μηχανικοί, που, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, καλύπτουν όλο το ηλικιακό εύρος και τις ενασχολήσεις των διπλωματούχων μηχανικών. Συγκεκριμένα, κοινή με το ΤΕΕ αίτηση ακυρώσεως κατέθεσαν στο ΣτΕ οι Αντώνης Πρωτονοτάριος (πάνω από 35 έτη ασφάλισης), Άννα Μελανίτου (20-35 έτη ασφάλισης), Γιάννης Μαχίκας (5-20 έτη ασφάλισης) και Γιάννης Ξιφαράς (0-5 έτη ασφάλισης).


Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στις αιτήσεις ακυρώσεως προς το ΣτΕ υποστηρίζουν ότι το υπουργείο παραβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και ιδίως:

  • την αρχή της ισότητας
  • την ισότητα στα δημόσια βάρη
  • το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία.

Ακόμη υποστηρίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις παραβιάζουν διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος που αναφέρονται:

  • στην αρχή της νομιμότητας του φόρου,
  • στην αρχή της ασφάλειας δικαίου,
  • στην αρχή της βεβαιότητας και της προβλεψιμότητας του φόρου.

Ακόμη υποστηρίζεται ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου είναι αόριστες ως προς τον ακριβή τρόπο προσδιορισμού του ασφαλιστέου εισοδήματος. Επιπλέον οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης επιστημονικής αναλογιστικής μελέτης. Ακόμη στις αιτήσεις ακυρώσεως προς στο ΣτΕ υποστηρίζεται ότι το Υπουργείο με τις συγκεκριμένες αποφάσεις έχει προχωρήσει σε υπέρβαση της παρασχεθείσας εξουσιοδοτήσεως από το νόμο.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ και τους προσφεύγοντες διπλωματούχους μηχανικούς, οι υπουργικές αποφάσεις θίγουν:

  • το δικαίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας
  • την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • την αρχή της αναλογικότητας
  • τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Ακόμη το ΤΕΕ και οι διπλωματούχοι μηχανικοί υποστηρίζουν στην αίτηση ακυρώσεως ότι οι υπουργικές αποφάσεις παραβιάζουν, παράλληλα με τις διατάξεις του Συντάγματος και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων αλλά και της προστασίας της ιδιοκτησίας.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back