Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 18-03-2020, 20:59
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στη λήψη μέτρων προφύλαξης και μείωσης της εξάπλωσης του κοραναϊού, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς (υπουργεία, ΕΟΔΥ), προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

-Οι υπηρεσίες λειτουργούν με τον ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατά εξαίρεσης προσωπικού ασφαλείας. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στο σπίτι τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εργασία.

-Οι ώρες εισόδου κοινού σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι από τις 11:00 μέχρι τις 15:00. Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.

-Με μέριμνα των προϊσταμένων της κάθε Διεύθυνσης έχουν οριστεί υπάλληλοι οι οποίοι θα καταγράφουν μετά από επίδειξη ταυτότητας τα στοιχεία των πολιτών που επισκέπτονται τη Διεύθυνση. Σε ευκρινές σημείο υπάρχει η ανάλογη ειδοποίηση για την υποχρέωση παροχής των στοιχείων αυτών, λόγω εκτάκτων συνθηκών δημόσιας υγείας (πιθανή ιχνηλάτηση κρούσματος). Τα αρχεία αυτά θα καταστραφούν με πρωτόκολλο καταστροφής με τη λήξη της κρίσιμης περιόδου.

-Οι πολίτες πριν εισέλθουν στις υπηρεσίες, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας όπως γάντια, μάσκες κλπ.

-Στις υπηρεσίες υποδοχής κοινού η αναμονή γίνεται με τις προβλεπόμενες αποστάσεις από πολίτη σε πολίτη και η προώθησή τους κατά μόνας.

-Σε εφαρμογή της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου και της σχετικής ΚΥΑ, αναστάλθηκε από τις 12 Μαρτίου η υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 10 Απριλίου.

-Σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, έχουν διανεμηθεί είδη ατομικής προστασίας των εργαζομένων (αντισηπτικά, γάντια κλπ.)

-Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr) για όλα τα τηλέφωνα και e-mails επικοινωνίας τις διοικητικές δομές του φορέα (Δομή-Υπηρεσίες-Στοιχεία επικοινωνίας).

Στην ίδια ανακοίνωση, γίνεται δε γνωστό ότι συνεχίζονται οι προληπτικές απολυμάνσεις στα κτίρια. Όσον αφορά την περίπτωση υπαλλήλου υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, η οποία δεν νοσεί αλλά είχε έρθει σε επαφή με άνθρωπο που βρίσκεται σε καραντίνα, ακολουθήθηκαν έγκαιρα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και αντιμετώπισης του περιστατικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2