Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 4-06-2016, 10:21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευρύνθηκε το επιτοκιακό περιθώριο τον Απρίλιο καθώς οι τράπεζες προχώρησαν σε μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και αύξηση των χορηγήσεων.

Πιο αναλυτικά το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των δανείων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 4,85% από 4,68% που ήταν τον Μάρτιο, ενώ αυτό των καταθέσεων μειώθηκε στο 0,45% από 0,48% αντιστοίχως. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο να διευρυνθεί στο 4,40% από 4,20%.

Στον τομέα των καταθέσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,45%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,13% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,22%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,87%.

Από την πλευρά των δανείων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,63%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,74%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,98%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,39%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 52 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,76%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,87%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,23%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 61 μονάδες βάσης στο 4,60%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,61%.

σχετικα αρθρα