Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 28-11-2016, 17:25
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ξεκινάει ο διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΙ, ο οποίος θα «τρέξει» για δύο μήνες, όντας όχι ο πρώτος που γίνεται, πάντως. Ο διακανονισμός ισχύει από αύριο Τρίτη, καθώς εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προβλέπει τα εξής:

Ο νέος διακανονισμός αφορά  ληξιπρόθεσμες οφειλές

α) από ύδρευση και μπορεί να γίνει έως 36 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής

β) τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση, σύμφωνα με τον τρόπο της αρχικής επιλογής εξόφλησης και μπορεί να γίνει έως 12 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το αρχικό ποσό της οφειλής.

Ως κίνητρο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών,  καθορίζεται η έκπτωση στους τόκους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και έως τις 12 δόσεις είναι ίδιο το ποσοστό έκπτωσης τόσο για τις οφειλές ύδρευσης όσο και αυτές του τέλους σύνδεσης με την αποχέτευση.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ
Εφάπαξ πληρωμή
95%  
2 δόσεις
80%
3 δόσεις
75%
4 δόσεις
70%
5 δόσεις
65%
6 δόσεις
60%
7 δόσεις
55%
8 δόσεις
50%
9 δόσεις
45%
10 δόσεις
40%
11 δόσεις
35%
12 δόσεις
30%
Στις οφειλές ύδρευσης από 13 δόσεις και άνω
0%

Για την έκδοση του διακανονισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκαταβολή ποσού,   όπως αυτό ορίζεται παρακάτω :

  • Για οφειλή  έως   500,00 ευρώ:    Προκαταβολή  20%  και έως  8 μηνιαίες δόσεις.
  • Για οφειλή  από   501,00 ευρώ έως  1.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή 20% και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  50,00 ευρώ.
  • Για οφειλή  από  1.001,00 ευρώ έως  3.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή 25 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  100,00 ευρώ.
  • Για οφειλή  από  3.001,00 ευρώ έως  5.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή 30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  150,00 ευρώ.
  • Για οφειλή  από  5.001,00 ευρώ έως  10.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή  30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  200,00 ευρώ.
  • Για οφειλή  από  10.001,00 ευρώ και άνω:    Προκαταβολή 35 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  500,00 ευρώ.

Στην  απόφαση της νέας ρύθμισης οφειλών  υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση να υπάρχουν συμπολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην προκαταβολή ή στον αριθμό των δόσεων.

 Έτσι ορίζεται τριμελής επιτροπή «η οποία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σχετική απόφασή της, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την αποδεδειγμένα δυσχερή οικονομική κατάσταση εκάστου δημότη - και μετά από σχετική αίτηση αυτού - δύναται να απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση προκαταβολής  ή να μειώσει το ποσό αυτής ή να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων του διακανονισμού», όπως αναγράφεται στην απόφαση.

  • Για την ισχύ του διακανονισμού θα πρέπει η εξόφληση των δόσεων να γίνεται πριν το τέλος του εκάστοτε μήνα που έχει ορισθεί ως ημερομηνία εξόφλησης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για νέους διακανονισμούς είναι η έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2