Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 11-07-2016, 18:58
ΕΛΛΑΔΑ

Περιθώριο μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 δίνει το υπουργείο Παιδείας σε όσους υποψήφιους υπέβαλαν έγκυρα το μηχανογραφικό τους δελτίο να κάνουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν μόνο να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά ή να προσθέσουν νέες.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι η προθεσμία που έχει δοθεί έως και την Τετάρτη είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, η εφαρμογή του υπουργείου θα «κλειδώσει» και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν, πλέον, πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την αναλυτική διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr .

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus