πλαισιο πισω tc1
ΤΥΠΟΣ TV

«Ακτινογραφία» στις διακοπές των Ελλήνων (2019)

Εικόνα του άρθρου «Ακτινογραφία» στις διακοπές των Ελλήνων (2019)
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Πατέλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/08/2020, 00:32
ΤΥΠΟΣ TV


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών για το έτος αναφοράς 2019. Από τα στοιχεία της έρευνας αυτής παρατηρείται ότι, κατά το έτος 2019, τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 7,4 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας μείωση 3,4% και 6,8%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2018. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 75,1 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2.511,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5,1% και αύξηση 0,8%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2018.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το έτος 2019 ανήλθαν σε 3,8 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 6,2 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας μείωση 3,7% και 6,0%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2018. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών κατά το 2019 ανήλθε σε 63,4 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2.339,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 6,7% και αύξηση 1,7%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2018.

Από τα παραπάνω ταξίδια των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 93,7% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 6,3% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το έτος 2019 με τα αντίστοιχα του έτους 2018, παρατηρείται μείωση 4,3% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, 8,5% στον αριθμό των ταξιδιών, 7,9% στις διανυκτερεύσεις και 2,5% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Αναφορικά με τα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, η σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες 65 ετών και άνω, κατά 12,3% (Πίνακας 3). Στις ηλικίες αυτές η μείωση των ταξιδιών ανήλθε σε 12,0% (Πίνακας 6), των διανυκτερεύσεων σε 25,4% (Πίνακας 10) και των δαπανών σε 13,0% (Πίνακας 14).

Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 1-3 διανυκτερεύσεις, κατά 13,2% στα ταξίδια και 15,3% στις διανυκτερεύσεις.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (3,9 εκατομμύρια ταξίδια) και, δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (1,0 εκατομμύρια ταξίδια). Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2018, η σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα, κατά 10,6%.

Το 58,0% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα εν λόγω ταξίδια αντιστοιχούν στο 77,0% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων. Τα ταξίδια με διαμονή σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες παρουσίασαν μείωση κατά 13,1% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 16,7%, κατά το έτος 2019 σε σχέση με το 2018. Όμοια, τα ταξίδια σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους και λοιπά μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, μειώθηκαν κατά 12,7%, ενώ οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Για τα προσωπικά ταξίδια με διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (42,0% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 60,7%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν μείωση κατά 7,9% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 11,0%, κατά το έτος 2019 σε σχέση με το 2018.


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back