Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 6-07-2021, 21:10
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η πυροπροστασία του αισθητικού δασυλλίου Ιωαννίνων, όπου κυριαρχεί το πεύκο, αποτελεί ένα μείζον ζήτημα την καλοκαιρινή ιδίως περίοδο. Ένα δάσος εκατοντάδων στρεμμάτων που περιβάλλει μεγάλο μέρος της πόλης των Ιωαννίνων, η προστασία του οποίου είναι δουλειά πολλών υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το Δασαρχείο Ιωαννίνων, το οποίο, όπως και άλλες κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγάλη πληγή: την έλλειψη μόνιμου ή εποχικού προσωπικού.

Το Δασαρχείο Ιωαννίνων, με μια ανακοίνωσή του, έρχεται να απαντήσει σε δημοσιεύματα που εστιάζουν στη μη λήψη επαρκών μέτρων για την πυροπροστασία των αισθητικών δασυλλίων, και να περιγράψει τις ενέργειες που έχουν γίνει.

Καταρχάς, επισημαίνει ότι έχουν γίνει εργασίες συντήρησης, επισκευής και ελέγχου της πληρότητας των υδατοδεξαμενών και του δικτύου πυρόσβεσης στα δασύλλια, για τις οποίες ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων. «Κατά τη διενέργεια ελέγχων για τη λειτουργικότητα του πυροσβεστικού δικτύου διαπιστώθηκαν ορισμένες δυσλειτουργίες οι οποίες αποκαταστάθηκαν εκ νέου από την υπηρεσία μας» τονίζει το Δασαρχείο, κάνοντας δε γνωστό ότι κάθε χρόνο οι πιστώσεις που εγκρίνονται για τη συντήρηση του δικτύου πυρόσβεσης, είναι πενιχρές έως ανύπαρκτες.

Πέραν των ελλιπών πιστώσεων για διάφορες τέτοιες παρεμβάσεις, το Δασαρχείο επισημαίνει και την έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού. Το 2018 και το 2019, στα αισθητικά δασύλλια της πόλης είχαν γίνει πολλές εργασίες -καθαρισμός ξηρών χόρτων και κλαδιών και ιδίως της συσσωρευμένης βιομάζας, με τη συνδρομή οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών- επειδή το Δασαρχείο είχε στη διάθεσή του προσωπικό μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

«Η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών ήταν εφικτή και αποτελεσματική την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας καθώς υπήρχε συνεχής παρουσία προσωπικού και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων» τονίζει. Το Δασαρχείο επισημαίνει ότι η ανάγκη καθαρισμού της επικίνδυνης βιομάζας, η οποία συσσωρεύεται την ξηροθερμική περίοδο, είναι συνεχής «γεγονός που απαιτεί την ύπαρξη εργατοτεχνικού προσωπικού σε μόνιμη ή εποχιακή βάση».

Προσθέτει δε ότι οι υπάρχοντες υπάλληλοι της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους και παρά την έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού, προχώρησαν σε εργασίες απομάκρυνσης της παρεδαφιαίας βλάστησης στους χώρους των παιδικών χαρών και σε ζώνες πλησίον των παρακείμενων στο αισθητικό δασύλλιο οικιών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια εργολαβία που αφορά καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού, οι οποίες, ωστόσο, θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών.

Το Δασαρχείο Ιωαννίνων κάνει και μια διευκρίνιση και για τα σιδερένια βαρέλια τα οποία είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν. Τα βαρέλια αυτά αποτελούσαν ένα πρόχειρο μέτρο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς και είχαν τοποθετηθεί πριν την κατασκευή των υδατοδεξαμενών και του δικτύου πυρόσβεσης. 

Όπως αναφέρεται, ένας αριθμός των βαρελιών αυτών κλάπηκαν, ενώ άλλα μετατράπηκαν σε κάδους απορριμμάτων από τους επισκέπτες του δασυλλίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας πριν από δύο χρόνια, τα βαρέλια καθαρίστηκαν. Κάποια από αυτά τοποθετήθηκαν εκ νέου και μετατράπηκαν και πάλι σε κάδους απορριμμάτων. «Ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν ικανοποιείται η λειτουργικότητά τους και η σκοπιμότητα επανατοποθέτησής τους» υπογραμμίζεται.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ντοτη3