Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 6-06-2023, 13:22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε να επαναφέρει τον κατάλογο με τα ονόματα (φυσικά και νομικά πρόσωπα) όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω των 150.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να στείλει στους εν λόγω οφειλέτες ειδοποιητήρια, με τα οποία θα καλούνται εντός 15 ημερών, να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Όσοι δεν ανταποκριθούν στα όσα θα αναγράφουν τα ειδοποιητήρια θα δουν τα ονόματά τους ή τις επωνυμίες τους να φιγουράρουν στις «μαύρες» λίστες μεγαλοοφειλετών, οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής στο τέλος Ιουνίου.

Στις λίστες μεγαλοοφειλετών θα περιλαμβάνονται  φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ.

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Xromoepilogi2
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ηρων back dodoni back