Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 30-05-2023, 12:24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι σημερινές επιχειρήσεις καλούνται να αναμετρηθούν με πλήθος προκλήσεων μεγαλύτερο από ποτέ άλλοτε, λόγω των απαιτήσεων που φέρει ο κυβερνοχώρος και η απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων (διαφύλαξη και διαχείριση), και η συνεχής αύξησή τους, στα πλαίσια της γενικότερης εξέλιξης και προόδου της τεχνολογίας.

Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν ριζικά, μετά τη θέσπιση συγκεκριμένων νομικών πλαισίων και κατευθυντήριων εντολών, και κυρίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.), που κατέστησε σαφές στους οργανισμούς, ότι έπρεπε να δώσουν προτεραιότητα στη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, μέσω της ασφάλειας του απορρήτου και των δεδομένων τους. Οι υπηρεσίες D.P.O. της f society (Data Protection Officer) έχουν ρόλο κλειδί, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να πλοηγηθούν αποτελεσματικά στο πολύπλοκο περιβάλλον της προστασίας δεδομένων.

Οι βασικές ευθύνες του συγκεκριμένου ρόλου και τα οφέλη που συνδέονται με τη στρατηγική απόφαση της εξωτερική ανάθεσης υπηρεσιών DPO από την επιχείρηση, αναφέρονται παρακάτω:

Τι ακριβώς κάνει ο D.P.O : 

Πριν αναλύσουμε τα οποιαδήποτε οφέλη, είναι σημαντικό να επεξηγήσουμε εν συντομία τον ίδιο το ρόλο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια γέφυρα μεταξύ του οργανισμού, των υποκειμένων των δεδομένων και των ρυθμιστικών αρχών. Δηλαδή είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το mindset της εταιρείας, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Οι ρόλοι-κλειδί με μεγαλύτερη ανάλυση: 

Το γενικό προαναφερθέν πλαίσιο εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων, περιλαμβάνει πολλές σημαντικές υπο-κατηγορίες:

  • Εκτιμήσεις Επιπτώσεων Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ):


Απαιτείται ο εντοπισμός πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με δραστηριότητες προστασίας δεδομένων, και της ανάπτυξης πρακτικών για το μετριασμό τους.

Ακόμη, είναι σε θέση να αξιολογήσουν το πιθανό αντίκτυπο που θα έχει στα υποκείμενα των δεδομένων μια ατυχής διαρροή.

  • Εσωτερικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων:

Ένας D.P.O θα αναπτύξει και στη συνέχεια θα εφαρμόσει εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες και θα δώσει οδηγίες προστασίας δεδομένων που θα διασφαλίσουν ότι οι ενέργειες του οργανισμού στο κομμάτι των πρακτικών διαχείρισης δεδομένων δεν αποκλίνει από τις υπάρχουσες νομικές απαιτήσεις.

  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση:

Τέλος, ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ρόλος κλειδί προκειμένου όλοι οι υπάλληλοι ενός οργανισμού να εκπαιδευτούν σωστά και να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της σημασίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και να αντιληφθούν τη σημασία του, και την ευθύνη τους σε αυτό.

Τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση: 

  • Value for money

Τη στιγμή που η πρόσληψη ενός Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να είναι μια σημαντική οικονομική δέσμευση, ιδιαίτερα για τις μικρότερες, η ανάθεση σε έναν εξωτερικό συνεργάτη μπορεί να συνδυάσει την εξοικονόμηση χρημάτων με μια εγγυημένη λύση και επαρκή καθοδήγηση.

  • Ανεξαρτησία:

Ένας άνθρωπος - επαγγελματίας που δεν ανήκει σταθερά στο εργατικό δυναμικό, αλλά αποτελεί έναν εξωτερικό συνεργάτη, είναι πιο πιθανό να παρέχει αντικειμενικές απόψεις και αμερόληπτες αξιολογήσεις, τονίζοντας τα σημεία προς βελτίωση, χωρίς να διακατέχονται από εσωτερικές προκαταλήψεις ή να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.

Pindos 60 xronia
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ηρων back