Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 4-01-2017, 10:02

Σε μια εποχή που η ανεργία αποτελεί την «εμπόλεμη» ζώνη της υφεσιακής Ελλάδας, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να συμμετάσχει σε αυτόν τον «πόλεμο». Κι αυτή η συμμετοχή θα γίνει μέσω των σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης τα οποία αποτελούν για τις μεγάλες πόλεις προαπαιτούμενο για την υλοποίηση διαφόρων έργων και δράσεων μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Μία από τις υποχρεώσεις των σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι τα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και της κατάρτισης. Ο δήμος Ιωαννιτών στο σχετικό σχέδιό του, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση αυτές τις ημέρες, έχει σχεδιάσει πολιτικές απασχόλησης με τον προϋπολογισμό να φτάνει στα 3,4 εκατ. ευρώ.

Πώς θα γίνει όμως αυτή η εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης, δεδομένου ότι ο δήμος Ιωαννιτών, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι, δεν έχουν σχετική εμπειρία; Αναμφίβολα, ο ΟΑΕΔ θα εμπλακεί στην όλη διαδικασία. Το πώς και σε ποιο βαθμό δεν έχει καθοριστεί. Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πλαίσιο λειτουργίας προγραμμάτων κατά της ανεργίας από τους δήμους. Την ίδια ώρα βέβαια, ο ΟΑΕΔ ακόμα παλεύει με τα δικά του προγράμματα τα οποία, μήνες μετά, δεν έχουν κλείσει, αποδεικνύοντας ότι υποψήφιοι εργαζόμενοι είναι πολλοί, υποψήφιοι εργοδότες όμως λίγοι.

Ποια είναι τα προγράμματα που προβλέπει το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου; Έχουμε και λέμε…


«Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία»

Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγούνται για κάθε άτομο που θα υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το ποσό της επιχορήγησης θα οριστικοποιηθεί κατά την εξειδίκευση της δράσης.

Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ.


«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων»

-Πρόγραμμα κατάρτισης έως 150 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring

-Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 5 μηνών.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

 Προϋπολογισμός: 1.500.000 ευρώ


«Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων που ιδρύονται από άτομα ευπαθών ομάδων καθώς επίσης και τη συμβουλευτική μέσω mentoring στις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της δράσης.  

Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ.


«Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης»

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων του δήμου Ιωαννιτών. Θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται (ενδεικτικά) με την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων για την προώθησή τους σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συμβουλευτικής καθοδήγησης για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, δικτύωση των ωφελουμένων με φορείς και επιχειρήσεις κλπ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, η υλοποίηση της δράσης θα γίνει μέσω συνεργασίας τοπικών φορέων (που θα έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), οι οποίοι θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα