Μικρες αγγελιες

Εργασία

Εργασία

 • Νέο μεγάλο διαγωνισμό για τακτικό προσωπικό ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ήδη δόθηκε η έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006 για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 670 μονίμων, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους των εφοριακών και τελωνειακών.

  Δείτε εδώ την απόφαση.

 • Η εταιρία METRO και τα My market αναζητούν διευθυντικά στελέχη για τα καταστήματα στα Ιωάννινα.

  Λεπτομέρειες εδώ

 • Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με εγκύκλιό του, γνωστοποιεί ότι προκηρύσσονται εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάμεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1).

  Η εγκύκλιος: 6ΕΥ16-930 (1).pdf

 • Μπορείτε να στέλνετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία ή να στέλνετε την αγγελία με τα απαραίτητα στοιχεία (κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας) στο ioanninontypos@gmail.com ή ακόμα και με μήνυμα στο facebook

   Σημειωτέον ότι οι αγγελίες είναι δωρεάν μόνο για ιδιώτες.

 • Εταιρία στο Βελντόφεν της Ολλανδίας, αναζητά προσωπικό στον τομέα των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ

 • Η Natech A.E. εταιρεία ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής με έδρα τα Ιωάννινα, προσφέρει δέκα νέες θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα και στο υποκατάστημά της στην Αθήνα.  Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται να εντάξει στην ομάδα της:

  .NET Developers (C#)

  Επιστημονικό πεδίο: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Web & desktop)

  Περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ


 • Ευκαιρίες για μόνιμες και προσωρινές θέσεις εργασίας, όπως και για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, πρακτικές ασκήσεις και αποσπάσεις ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Οι διαδικασίες επιλογής έκτακτων υπαλλήλων οργανώνονται συνήθως από τα ίδια τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, και όχι από την EPSO.

  Να σημειωθεί ότι στον δικτυακό τόπο δεν εμφανίζονται όλες οι κενές θέσεις και ότι ορισμένες θέσεις μπορεί να προορίζονται μόνο για τους επιτυχόντες υποψήφιους των διαδικασιών  επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (Contract Agent Selection) (CAST).

  Περισσότερα εδώ

 • Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής). Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

  Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

  Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

  Α.Σ.Ε.Π.
   Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2017
   Τ.Θ. 14308
   Αθήνα Τ.Κ. 11510

  αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

  Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης Ιουλίου 2017, ημέρας Τρίτης.

 • Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός από τους Γιατρούς του Κόσμου (Αττική, Γιάννενα), με διάρκεια σύμβασης μέχρι Δεκέμβριο 2017 και προθεσμία αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου. Περιγραφή της θέσης: Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον protection officer. Περισσότερα, εδώ


 • Ο δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την  πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης χρονικής διάρκειας (3 μήνες) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα της πυρασφάλειας και την πυροπροστασίας.

  Η απόφαση: ENM797 15.06.17-15.09.17.pdf

 • H σχολή Επιστημών της Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική».  Επίσης, προκηρύσσει θέση επίκουρου στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομική", μια στην "Αιματολογία" (λήξη 13 Ιουλίου)  και μια ακόμα στην "Πλαστική Χειρουργική" (λήξη αιτήσεων στις 10 Ιουλίου). Λεπτομέρειες και αιτήσεις, εδώ https://apella.minedu.gov.gr/


 • H οργάνωση Terre des Hommes ζητάει διοικητικό υπάλληλο. Αιτήσεις μέχρι 30 Ιουνίου. Περισσότερα, εδώ 

 • Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ».

  Η προκήρυξη: 7m3soeox-ev2-594d0f7f1ec4e.pdf

 • Πρόσληψη 13 θέσεων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Σαγιάδας Θεσπρωτίας.

  Ολόκληρη η προκήρυξη:ΕΜΚΦ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.pdf

 • Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Σχολή Επιστημών Υγείας προκηρύσσουν μια θέση επίκουρου καθηγητή στην «Εντατική Θεραπεία». Η προθεσμόα υποβολών αιτήσεων λήγει στις 13 Ιουλίου. Περισσότερα εδώ:  https://apella.minedu.gov.gr

 • Μια θέση αναπληρωτή καθηγητή προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Σχολή Επιστημών Υγείας (λήξη αιτήσεων στις 13 Ιουλίου), στο γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία». Περισσότερα, εδώ: https://apella.minedu.gov.gr

Πωλείται

Πωλείται

 • Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 450 τ.μ. με αποθήκη στο Κουτσελιό Ιωαννίνων. Τηλ. 2651074420

Διάφορα

Διάφορα

 • Μαθήματα Αγγλικών μέσω skype με συνέπεια και μεθοδικότητα από πτυχιούχο Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με διετή εξειδίκευση στη γενική και εξειδικευμένη μετάφραση και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Ανάληψη μεταφράσεων κάθε είδους από και προς τα Αγγλικά.

  Προετοιμασία για συνεντεύξεις στα Αγγλικά

  Εξάσκηση προφορικών

  Business English

  Επιμέλεια κειμένων

  Εξτρά βοήθεια σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου (δυσλεξία, διαταραχές του προφορικού λόγου κτλ) και επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους.

  Επίσης: Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς ξεκινούν ομαδικές τηλεδιασκέψεις 4 ατόμων για προετοιμασία για Β2 /Γ2 (Cambridge, Michigan, Toeic, TIE, TOEIC, IELTS, TOEFL).

  Επικοινωνία: christina-s87@hotmail.com.

 • Συμβουλευτική μέσω Skype/email για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία).-Συμβουλευτική μέσω Skype/email για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) (δυσαρθρία, τραυλισμό, ηχολαλία κτλ).- Συμβουλευτική μέσω Skype/email για ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό ή/και το γραπτό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) .- Εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, παιδιού ή ενήλικα.Επικοινωνία: christina-s87@hotmail.com