Μικρες αγγελιες

Εργασία

Εργασία

 • Η εταιρία METRO και τα My market αναζητούν διευθυντικά στελέχη για τα καταστήματα στα Ιωάννινα. Λεπτομέρειες εδώ


 • Μπορείτε να στέλνετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία ή να στέλνετε την αγγελία με τα απαραίτητα στοιχεία (κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας) στο ioanninontypos@gmail.com ή ακόμα και με μήνυμα στο facebook ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ: https://goo.gl/forms/P2dq7PzKn0yCzCUr2.  Σημειωτέον ότι οι αγγελίες είναι δωρεάν μόνο για ιδιώτες.

 • Η Natech A.E. εταιρεία ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής με έδρα τα Ιωάννινα, προσφέρει δέκα νέες θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα και στο υποκατάστημά της στην Αθήνα.  Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται να εντάξει στην ομάδα της:

  .NET Developers (C#)

  Επιστημονικό πεδίο: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Web & desktop)

  Περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ


 • Ευκαιρίες για μόνιμες και προσωρινές θέσεις εργασίας, όπως και για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, πρακτικές ασκήσεις και αποσπάσεις ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα εδώ

 • Η γαλακτοβιομηχανία«Δωδώνη» ζητάει μηχανικό-συντηρητή με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικού τομέα και άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή, για το εργοστάσιο στην Ελεούσα. Αποστολή βιογραφικού, μέσω email ,μέσω fax στον αριθμό 2651089707, ή στη διεύθυνση: Ταγματάρχη Κωστάκη 1, Ελεούσα Ιωαννίνων Τ.Κ. 451 10.

 • Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

  Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8K 2017.pdf

 • Ο ΟΠΑΠ προκηρύσσει θέση αντιπροσώπου πωλήσεων στα Γιάννενα. Περισσότερα εδώ

 • Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη εγκρίνεται η σύναψη  17 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 324 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

  Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ  σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες ή έως 9 μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) ή έως  ένα έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

  Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 με την εποπτεία του ΑΣΕΠ και με προκηρύξεις από τους παραπάνω δήμους.

  Οι θέσεις

 • Η υπηρεσία επιλογής προσωπικού της ΕΕ ανακοίνωσε διαγωνισμό για πρόσληψη προσωπικού σε τομείς που σχετίζονται με την ανέγερση και συντήρηση κτιρίων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:242A:FULL

 • Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό την ιδιότητα των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για την κάλυψη κατεξοχήν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του για το πρώτο διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού  έτους 2017-2018.

  Ο θεσμός των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 (6) του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ A’ 195) όπως αυτή ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν διαδοχικά με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ A’ 24), το άρθρο 95 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258), το άρθρο 47 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33), το άρθρο. 58 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ A’ 83) και την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ A’ 17).

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό κείμενο πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του  κάθε Τμήματος (09:00 – 13:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες), την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τον φάκελο υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, από την Τετάρτη 13.09.2017 μέχρι και την Τετάρτη  20.09.2017.

  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο δικαιολογητικών δύναται να αποστείλουν ενυπόγραφα την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση στο fax ή στο e-mail (σαρωμένα/σκαναρισμένα έγγραφα) της Γραμματείας του Τμήματος.   

  Για  περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης αυτής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων,  στην κεντρική ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr), στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

 • Οι Γιατροί του Κόσμου ζητούν Κοινωνικό Λειτουργό. Λεπτομέρειες της θέσης εργασίας, εδώ

 • Το Χημικό Ιωαννίνων προκηρύσσει θέση διδάσκοντα στο αντικείμενο «Οργανική Χημεία». Περισσότερα, εδώ

 • Το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει θέση στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική». Περισσότερα, εδώ:document.pdf

 • Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία και Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου». Περισσότερα, εδώ:document(1).pdf

 • Ο δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή δύο ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Ηγουμενίτσας.

  Ολόκληρη η προκήρυξη: psp4fori-dips-59ce35167d24c.pdf

 • Ζητούνται: 1. τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ψυκτικοί 2. ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί Π.Ε. 3. ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί Τ.Ε. για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σχετική εμπειρία. Τηλέφωνα: 22950 54206, 6908097154 email: info@newalert.gr


 • Tα καταστήματα Ηall Of Brands και SaintSoles αναζητούν γραφίστα-τρια για τα καταστήματα σε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Περισσότερα, εδώ


 • Την πρόσληψη 199 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων ανακοίνωσε Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

  Ολόκληρη η προκήρυξη: 6k2t46906i-669-59d4fc24a4852.pdf

 • Η Εφορία Αρχαοτήτων Πρέβεζας ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

  Ολόκληρη η προκήρυξη: okel4653p4-zvd-59e0d1ac2bb0a.pdf

 • Ο δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002201, που εδρεύει στην Άρτα του Ν. Άρτας.

  Ολόκληρη η προκήρυξη: 6pn1opsa-lms-59e5af53d33d3.pdf

 • Το Οικονομικό Ιωαννίνων προκηρύσσει θέση διδάσκοντα. Λεπτομέρειες εδώ, προθεσμία μέχρι 16/11


 • Η Terre des hommes αναζητά field coordinator (μέχρι 1/11). Λεπτομέρειες-αιτήσεις, εδώ

Ενοικιάζεται

Ενοικιάζεται

 • Ενοικιάζεται γραφείο / μαγαζί 80 τ.μ., Ριζάρειος Πολιτεία, Μ. Κοτοπούλη 64, Αμπελόκηποι. Τηλ 6932 457 020

 • Ενοικιάζεται δυάρι 2ου ορόφου στο κέντρο της πόλης.

  τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972-547531

 • Ενοικιάζεται δυάρι 2ου ορόφου στο κέντρο της πόλης. Τηλ 6972-547-531

 • Στον παράδρομο της περιφερειακής οδού στο Νεοχωρόπουλο δίπλα στο βενζινάδικο Μοσχούλης δίνεται προς ενοικίαση περιφραγμένο αγροτεμάχιο εμβαδού 4.779τ.μ. Τιμή 800 € Πληροφορίες: 6934261213

 • Ενοικιάζεται διαμέρισμα επιφάνειας 86 τμ στα Λακωματα , 2ος όροφος, Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Τραπεζαρία (μπορει να χρησιμοποιηθεί και σαν επιπλέον δωμάτιο) , Κουζίνα και Μπάνιο.

  Το διαμέρισμα είναι ευάερο και ευήλιο με θέα την πλατεία των Λακωμάτων και το πάρκο Κουραμπά. Είναι σε πολύ ήσυχη περιοχή και κοντά στο κέντρο της πόλης.

  Το τελευταίο τρίμηνο έγινε πλήρης ανακαίνιση (θωρακισμένη εξωτερική πόρτα ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, νέα υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πλήρης ανακατασκευή μπάνιου και κουζίνας, βάψιμο και περιποίηση μαρμάρων και ξύλινων επιφανειών).

  Διαθέτει Air Condition. γραφείο και ψυγείο.

  Η συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται η κατοικία είναι ιδανική για οικογένεια και για φοιτητές/φοιτήτριες μιας και γειτνιάζει με φούρνο, Super Market, φαρμακείο, και άλλα καταστήματα καθώς και η αστική συγκοινωνία από και προς το Πανεπιστήμιο είναι πολύ κοντά. Διαθέσιμο άμεσα.

  επικοινωνία: 6934-261-213

 • Ενοικιάζονται νεόκτιστες γκαρσονιέρες με αυτόνομη θέρμανση και μπόιλερ. Χωρίς κοινόχρηστα, πλήρως επιπλωμένες.Τιμές προσιτές.τηλ.6936-946-060

Πωλείται

Πωλείται

 • Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 450 τ.μ. με αποθήκη στο Κουτσελιό Ιωαννίνων. Τηλ. 2651074420

 • Πωλείται οικόπεδο στην Πλαταριά (Δ.Δ. ΣΥΒΟΤΩΝ) Θεσπρωτίας, εμβαδού 789 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο. Το οικόπεδο βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή και είναι κατάλληλο για εξοχική και μόνιμη κατοικία, καθώς απέχει μόνο 12 χλμ. από την Ηγουμενίτσα και 12 χλμ. από τα Σύβοτα 

  Τιμή 87.000 ευρώ

  Επικοινωνία 6945-575-046

Διάφορα

Διάφορα

 • Μαθήματα Αγγλικών μέσω skype με συνέπεια και μεθοδικότητα από πτυχιούχο Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με διετή εξειδίκευση στη γενική και εξειδικευμένη μετάφραση και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Ανάληψη μεταφράσεων κάθε είδους από και προς τα Αγγλικά.

  Προετοιμασία για συνεντεύξεις στα Αγγλικά

  Εξάσκηση προφορικών

  Business English

  Επιμέλεια κειμένων

  Εξτρά βοήθεια σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου (δυσλεξία, διαταραχές του προφορικού λόγου κτλ) και επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους.

  Επίσης: Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς ξεκινούν ομαδικές τηλεδιασκέψεις 4 ατόμων για προετοιμασία για Β2 /Γ2 (Cambridge, Michigan, Toeic, TIE, TOEIC, IELTS, TOEFL).

  Επικοινωνία: christina-s87@hotmail.com.

 • Συμβουλευτική μέσω Skype/email για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία).-Συμβουλευτική μέσω Skype/email για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) (δυσαρθρία, τραυλισμό, ηχολαλία κτλ).- Συμβουλευτική μέσω Skype/email για ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό ή/και το γραπτό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) .- Εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, παιδιού ή ενήλικα.Επικοινωνία: christina-s87@hotmail.com

 • Πολιτικός μηχανικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ζωγραφικής - γραμμικού σχεδίου και σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD, ArchiCAD, Sketch up) σε μαθητές & φοιτητές τιμές προσιτές. Τηλ 6972-654-606