Χρήματα από τέλη, για Δήμους

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/12/2018, 22:55

To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει  το ποσό των 112.200 ευρώ στους δήμους του Ν. Πρεβέζης από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη  άλλων αναγκών.

Το ποσό κατανέμεται ως εξής: Δήμος Πρέβεζας 56.520 ευρώ, Δήμος Ζηρού 28.610 ευρώ και Δήμος Πάργας 27.070 ευρώ.

Επίσης, κατανέμεται  το ποσό των 137.940 ευρώ στους δήμους του Ν. Πρεβέζης  από έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδίδονται τα εξής ποσά: Δήμος Πρέβεζας 74.860 ευρώ, Δήμος Ζηρού 32.780 και Δήμος Πάργας 30.300 ευρώ.ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back