πλαισιο πισω tc1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στο «τρέξιμο» για Νεοχωρόπουλο-Σταυράκι

Εικόνα του άρθρου Στο «τρέξιμο» για Νεοχωρόπουλο-Σταυράκι
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/08/2020, 12:26
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τον Απρίλιο του 2019, ένα σημαντικό έργο των Ιωαννίνων, η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Νεοχωρόπουλο και στο Σταυράκι εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Σχεδόν ενάμισι χρόνο μετά, το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη από τη ΔΕΥΑΙ, με τη διοίκηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του «Ήπειρος 2014-2020» να στέλνει πριν από έναν μήνα στη δημοτική επιχείρηση προειδοποιητική επιστολή και να επισημαίνει τον κίνδυνο απένταξης του έργου λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έστελνε έγγραφα επίσπευσης των διαδικασιών από το περσινό καλοκαίρι και μετά.

Με τον κλοιό να σφίγγει, το έργο προσπαθεί να μπει στην τελική ευθεία δημοπράτησης. Προς τα τέλη Ιουλίου, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ ενέκρινε σε συνεδρίασή του την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης. Ο προϋπολογισμός μειώθηκε κατά 300.000 ευρώ λόγω «επανελέγχου των προμετρητικών στοιχείων του έργου», ενώ επιπλέον τα προϋπολογισθέντα 850.000 ευρώ για τις ιδιωτικές συνδέσεις έγιναν από μη επιλέξιμα, επιλέξιμα. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται από 6.850.000 ευρώ σε 6.550.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, η δημοπράτηση του έργου ήταν να γίνει τον Απρίλιο –υπήρχε, όπως αναφέρει στον «Τύπο Ιωαννίνων», και προέγκριση της δημοπράτησης. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν, όταν διαπιστώθηκε ότι με νέα νομοθεσία (του Μαρτίου) οι ιδιωτικές συνδέσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Κι έτσι η ΔΕΥΑΙ αποφάσισε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο τεχνικό δελτίο του έργου για να μη χρηματοδοτήσει η ίδια τις ιδιωτικές συνδέσεις.

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της τροποποίησης της πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, με την οποία η ΔΕΥΑΙ βρίσκεται σε συνεννόηση.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον όποιον ανάδοχο. Με τα σημερινά δεδομένα, είναι προφανές ότι η ΔΕΥΑΙ πρέπει να «τρέξει» πολύ (το ΕΣΠΑ «κλείνει» τον Δεκέμβριο του 2023).

Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η παρέμβαση; Την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Νεοχωρόπουλου και Σταυράκι. Στους οικισμούς αυτούς, προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 21,5 Km και των καταθλιπτικών αγωγών 2,35Km. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή σχεδόν 1.550 ιδιωτικών συνδέσεων.

Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΙ, η οποία θα έχει επεκταθεί κατάλληλα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών. Εδώ, βέβαια, προκύπτει πάλι το μεγάλο θέμα της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της πόλη των Ιωαννίνων. Το έργο αυτό, μετά από μεγάλες περιπέτειες, απέκτησε προσωρινό ανάδοχο τον Ιανουάριο του 2020. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, καθώς η ΔΕΥΑΙ περιμένει κάποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για «διαμάχη» εταιριών που αφορούσε προηγούμενη φάση του διαγωνισμού.

Το «ενεργειακό» αντλιοστάσιο

Την ίδια ώρα, στο «βιογραφικό σημείωμα» της ΔΕΥΑΙ προστίθεται μια απορριπτική απόφαση ένταξης χρηματοδότησης έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Αφορά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κεντρικού αντλιοστασίου των πηγών Κρύας, για το οποίο η ΔΕΥΑΙ είχε αναθέσει τον Δεκέμβριο του 2019 την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη. Το έργο, με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. ευρώ, δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (στο πλαίσιο της πρόσκλησης 81) επειδή η ΔΕΥΑΙ υπέβαλε τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση εκ των  υστέρων. Εν αναμονή της δεύτερης προσπάθειας για χρηματοδότηση…

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back