Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 10-01-2018, 14:18
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στο Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας που στεγάζεται στην οδό Καπλάνη 7 (στο ισόγειο) μπορούν να απευθύνονται οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών προκειμένου να ενημερωθούν ή και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου για το 2018.

Όπως σημείωσε σήμερα σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Θωμάς Γιωτίτσας, «για μια ακόμα χρονιά η δημοτική αρχή δείχνει έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες πληθυσμού του Δήμου μας καθώς και στους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από μεγάλο μέρος των δημοτικών τελών».

Οι κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, όπως ψηφίστηκαν και στο δημοτικό συμβούλιο, είναι οι εξής:

Άτομα με αναπηρία

Μείωση  σε ποσοστό κατά 30% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2018 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ετήσιο οικογενειακό  φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους  ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα)

Για δε τα μεταμοσχευμένα άτομα, υπάρχει πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Πολύτεκνες οικογένειες 

Μείωση  από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών

• Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 25%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 35%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 45%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 55%  εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για το τέταρτο τέκνο, και 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου γραφείου της ΔΕΗ που ανήκει το ακίνητο περί της χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.

Τρίτεκνες οικογένειες

Μείωση  σε ποσοστό κατά 45% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την κύρια κατοικία τριτέκνων οικογενειών με 3 προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Άποροι 

Μείωση από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 κατά 50% για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η μείωση αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Μείωση  25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 18.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένοι , χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους 

Μείωση  κατά 50% για την πρώτη κατοικία για οικογένειες όπου και οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), και ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6000 ευρώ.

Νέοι επιτηδευματίες

Για τα γραφεία εμπορικής χρήσης  και  όσους νέους επιτηδευματίες ξεκινήσουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους το έτος 2018 και μετά ( ήπια επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) με πρώτη έναρξη  λειτουργίας, θα  υπολογίζεται  με συντελεστή καταστημάτων και ποσοστό 20% στα τετραγωνικά τους για δύο έτη, εφόσον είναι νέοι  επιτηδευματίες έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa