Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 17-02-2021, 19:41
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τον νέο χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) που θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο του νέου προγράμματος Erasmus (2021-2027) απέκτησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συγκεντρώνοντας την ανώτατη βαθμολογία (100/100).

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο, ώστε να συμμετάσχει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης σε δράσεις κινητικότητας ή/και να συνεργαστεί για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η συνάφεια με τη δήλωση ευρωπαϊκής πολιτικής, η συμμόρφωση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης και η εφαρμογή τους, η ποιότητα της διαχείρισης του προγράμματος κ.α.

Την ευθύνη της σύνταξης της πρότασης είχε η επιστημονική επιτροπή Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από τον αντιπρύτανη Μηνά Η. Πασχόπουλο και υπεύθυνο για το πρόγραμμα, από το ίδρυμα.

Επίσης, αποτελείται από τους  Ιωάννη Γκανά, καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κ. Δημήτριο Καργιώτη, καθηγητή του τμήματος Φιλολογίας , Μαρία Ζουμπούλη, αναπλ. καθηγήτρια του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπλ. καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής, Μιχαήλ Ξένο, αναπλ. καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών, Αναστασία Πολίτου, αναπλ. καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής, Αθανάσιο Σταυρακούδη, αναπλ. καθηγητή του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Δήμητρα Σιαμοπούλου, προϊσταμένη του τμήματος Διεθνών Σχέσεων.

Η πρόταση περιείχε το στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος για το νέο πρόγραμμα Erasmus ο οποίος, όπως τονίζει το πανεπιστήμιο, «είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη στρατηγική διεθνοποίησης του ιδρύματος μας. Προσδιορίσθηκαν τα μέτρα που προτίθεται το ίδρυμα να λάβει - κυρίως αναφορικά με την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, τον σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων σπουδών, τις συνεργασίες αλλά και τα δίκτυα - προκειμένου να υλοποιήσει και να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές του χάρτη».

200 λέξεις απομένουν.
  • Στάθης Αβραμιώτης
    Στάθης Αβραμιώτης
    Υπάρχουν κάπου αυτές οι βαθμολογίες συγκεντρωμένες για όλα τα ελληνικά / ευρωπαϊκά πανεπιστήμια;
    200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus