ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων δανείων

Εικόνα του άρθρου Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων δανείων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/01/2019, 19:14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκλεισε η ψαλίδα των επιτοκίων το Νοέμβριο στο 4,35% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αντανακλά την μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, ενώ των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα. 

Πιο συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%. Αντιθέτως, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 35 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,63%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,45%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 251 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,33%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,05%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 6,90% από 6,93%, τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (μειώθηκε κατά 162 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,36%). 

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,10%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 172 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,27%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) διαμορφώθηκε στο 2,92%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back