ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μαθητές-τριες στην Πρωτοβάθμια: Χωρίς μεταβολές στην Ήπειρο

Εικόνα του άρθρου Μαθητές-τριες στην Πρωτοβάθμια: Χωρίς μεταβολές στην Ήπειρο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 22/10/2022, 17:11
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, σε όλη τη χώρα, στα νηπιαγωγεία και δημοτικά, φοιτούσαν 781.508 παιδιά.

Στα νηπιαγωγεία, στην Ήπειρο, η κατάσταση είχε ως εξής:


Κατά Περιφέρεια

Περιφέρεια

Πλήθος σχολικών μονάδων

Διδακτικό προσωπικό

2019/20
2020/21

Μεταβολή (%)

2019/20

2020/21

Μεταβολή (%)

Ήπειρος

207
209
1,0
538
548
1,9


Μαθητές-τριες:

Κατά Περιφέρεια
Περιφέρεια

Σύνολο Ελλάδος

Άρρενες

Θήλεις

2019/20

2020/21

Μετα βολή

(%)

2019/20

2020/21

Μετα βολή

(%)

2019/20
2020/21

Μετα βολή

(%)

Ήπειρος

4.933
4.933
0,0
2.495
2.547
2,1
2.438
2.386
-2,1

ΣΥΝΟΛΟ

164.716
175.108
6,3
84.562
90.266
6,7
80.154
84.842
5,8


Στα δημοτικά, αντίστοιχα:


Περιφέρεια

Πλήθος σχολικών μονάδων

Διδακτικό προσωπικό

2019/20
2020/21

Μεταβολή (%)

2019/20
2020/21

Μεταβολή (%)

Ήπειρος

184
185
0,5
2.278
2.294
0,7
ΣΥΝΟΛΟ
4.429
4.402
-0,6
73.722
74.673
1,3


…και μαθητές-τριες:

Κατά Περιφέρεια
Περιφέρεια

Σύνολο Ελλάδος

Άρρενες

Θήλεις

2019/20

2020/21

Μετα βολή

(%)

2019/20
2020/21

Μετα βολή

(%)

2019/20
2020/21

Μετα βολή

(%)

Ήπειρος

17.495

17.261

-1,3
9.048
8.844
-2,3
8.447
8.417
-0,4

ΣΥΝΟΛΟ

621.298

606.400

-2,4
318.761
311.056
-2,4
302.537
295.344
-2,4


Επίσης, στην Ήπειρο αποφοίτησαν περισσότεροι-ες μαθητές-τριες, από την Πρωτοβάθμια:

Κατά Περιφέρεια

Περιφέρεια

Σύνολο αποφοιτησάντων

2019/20

2020/21

Μεταβολή (%)

Ήπειρος

3.001

3.156

5,2

ΣΥΝΟΛΟ

108.969

108.549

-0,4


(πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3