πλαισιο πισω tc1
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα φιλοξενεί πάνω από 26.000 άτομα υπό προσωρινή προστασία από την Ουκρανία

Εικόνα του άρθρου Η Ελλάδα φιλοξενεί πάνω από 26.000 άτομα υπό προσωρινή προστασία από την Ουκρανία
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/12/2023, 21:54
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα μέχρι 31 Οκτωβρίου, 26.435 πολίτες τρίτων χωρών που εγκατέλειψαν την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, συνολικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό ειδικό καθεστώς ζουν 4,24 εκατομμύρια πολίτες.

Οι κυριότερες χώρες της ΕΕ που φιλοξένησαν δικαιούχους προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία (1.215.365 άτομα- 28,7% του συνόλου), η Πολωνία (960.620 άτομα- 22,7%) και η Τσεχία (364.450 άτομα- 8,6%). 

Σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2023, ο αριθμός των δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία στην ΕΕ αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Δανία, όπου μειώθηκε κατά 4,5% (-1 700 άτομα). Οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+20.465- +1,7%), την Τσεχία (+6.490- +1,8%) και τις Κάτω Χώρες (+4.005- +3,0%).


Τα στοιχεία που παρουσιάζονται, τονίζει η Eurostat, αναφέρονται στην απόδοση καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της εκτελεστικής απόφασης 2022/382 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καθιέρωση προσωρινής προστασίας. 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παρατείνει την προσωρινή προστασία για τους ανθρώπους που διαφεύγουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 4 Μαρτίου 2025.

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ, ο υψηλότερος αριθμός συνολικών δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλια άτομα στο τέλος Οκτωβρίου 2023 παρατηρήθηκε στην Τσεχία (33,7), την Εσθονία (26,3), την Πολωνία και τη Βουλγαρία (και οι δύο 26,1) και τη Λιθουανία (25,8), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός σε επίπεδο ΕΕ ήταν 9,5 ανά χίλια άτομα.

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας. 

Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ (46,4%) των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. 

Τα παιδιά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο (33,4%), ενώ οι ενήλικοι άνδρες αποτελούσαν λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο (20,2%) του συνόλου.


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3