δεη πισω tc1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Γυμνάσια-Λύκεια στην Ήπειρο: Σταθερός ο πληθυσμός

Εικόνα του άρθρου Γυμνάσια-Λύκεια στην Ήπειρο: Σταθερός ο πληθυσμός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/11/2022, 10:17
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ο μαθητικός πληθυσμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Ήπειρο, έμεινε συνολικά σταθερός με ελάχιστες αυξομειώσεις, το 2021.

Επίσης, ακολούθησε την πανελλαδική τάση, με μικρή αύξηση μαθητών-τριων στα γυμνάσια και μικρή μείωση στα λύκεια.

Στην Ήπειρο φοιτεί το 2,9% του μαθητικού πληθυσμού των γυμνασίων και το ίδιο ποσοστό, των λυκείων.

Σταθερός καταγράφεται ο αριθμός των σχολικών μονάδων και του προσωπικού.


Πλήθος σχολικών μονάδων και διδακτικό προσωπικό (Γυμνάσια)

Περιφέρεια
Πλήθος σχολικών μονάδων
Διδακτικό προσωπικό
2019/20
2020/21
Μεταβολή
(%)
2019/20
2020/21
Μεταβολή
(%)
Ήπειρος
81
81
0,0
1.391
1.406
1,1
ΣΥΝΟΛΟ
1.818
1.825
0,4
39.524
41.067
3,9


Αύξηση παρατηρείται στον αριθμό αποφοιτησάντων από Γυμνάσια και μείωση στον αντίστοιχο αριθμό των λυκείων


Εγγεγραμμένοι και αποφοιτήσαντες μαθητές κατά είδος σχολικής μονάδας και περιφέρεια (Γυμνάσια)

Περιφέρεια
Σύνολο εγγεγραμμένων
Σύνολο αποφοιτησάντων
2019/20
2020/21
Μεταβολή
(%)
2019/20
2020/21
Μεταβολή
(%)
Ήπειρος
9.208
9.409
2,2
2.919
3.104
6,3
ΣΥΝΟΛΟ
320.822
328.582
2,4
101.607
104.767
3,1


Τα λύκεια παρουσιάζουν μια μικρή κάμψη στο διδακτικό προσωπικό και σημαντικότερη, στους αποφοιτήσαντες, με μείωση 10,7%.


Πλήθος σχολικών μονάδων και διδακτικό προσωπικό (Λύκεια)

Περιφέρεια
Πλήθος σχολικών μονάδων
Διδακτικό προσωπικό
2019/20
2020/21
Μεταβολή (%)
2019/20
2020/21
Μεταβολή (%)
Ήπειρος
51
51
0,0
828
821
-0,8
ΣΥΝΟΛΟ
1.347
1.355
0,6
23.914
24.353
1,8


Εγγεγραμμένοι και αποφοιτήσαντες μαθητές κατά είδος σχολικής μονάδας και περιφέρεια (Λύκεια)


Περιφέρεια
Σύνολο εγγεγραμμένων
Σύνολο αποφοιτησάντων
2019/20
2020/21
Μεταβολή
(%)
2019/20
2020/21
Μεταβολή
(%)
Ήπειρος
6.811
6.649
-2,4
2.199
1.964
-10,7
ΣΥΝΟΛΟ
233.627
230.295
-1,4
76.998
74.032
-3,9


Μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας του Β΄κύκλου που έλαβαν απολυτήριο

Περιφέρειες
Σύνολο Ελλάδος
Άρρενες
Θήλεις
2019/20
2020/21
Μεταβολή
%
2019/20
2020/21
Μεταβολή
%
2019/20
2020/21
Μεταβολή
%
Σύνολο Χώρας
2.610
2.487
-4,7
1.411
1.328
-5,9
1.199
1.159
-3,3
Ήπειρος
117
108
-7,7
69
46
-33,3
48
62
29,2


Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, στην Ήπειρο φοιτά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό της βασικής, το 3,5% των μαθητών-τριών της χώρας. Αποφοιτεί το 3,7% της χώρας.

Εγγεγραμμένοι και αποφοιτήσαντες μαθητές κατά είδος σχολικής μονάδας και περιφέρεια

Περιφέρεια
Σύνολο εγγεγραμμένων
Σύνολο αποφοιτησάντων*
2019/20
2020/21
Μεταβολή (%)
2019/20
2020/21
Μεταβολή (%)
Ήπειρος
3.711
4.096
10,4
895
1.290
44,1
ΣΥΝΟΛΟ
109.625
116.571
6,3
28.669
35.270
23,0
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back