ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EE: Το 25% των νέων εργάζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Εικόνα του άρθρου EE: Το 25% των νέων εργάζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/10/2023, 12:57
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2022, το 72% των νέων Ευρωπαίων (ηλικίας 15-29 ετών) παρέμεινε εκτός του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης. Ένα επιπλέον 25% απασχολούνταν, ενώ το 3% ήταν διαθέσιμο για απασχόληση και αναζητούσε ενεργά εργασία (άνεργοι) κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εurostat, βρίσκεται στις πιο χαμηλές θέσεις της κατάταξης όσον αφορά τους εργαζόμενους που φοιτούν παράλληλα σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα με μόλις 6,3% να εργάζονται και 1,6% να αναζητεί εργασία αλλά να είναι άνεργο. Εκτός εργασίας είναι το 92%, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Η δυναμική της μετάβασης των νέων από την τυπική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, σημειώνει η Eurostat, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι διαφορές αυτές μπορούν να επηρεαστούν από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, τη διαθεσιμότητα κατάρτισης, τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και τους πολιτιστικούς παράγοντες.

Παρά το γεγονός ότι το ένα τέταρτο των νέων Ευρωπαίων εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το στατιστικό αυτό στοιχείο κρύβει σημαντικές εθνικές διαφορές. Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά νέων που απασχολούνται κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης παρατηρήθηκαν στις Κάτω Χώρες (73%), τη Δανία (52%) και τη Γερμανία (45%). Αντίθετα, η Ρουμανία (2%), η Σλοβακία (5%) και η Ουγγαρία (6%) ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Τα υψηλότερα ποσοστά των νέων στην επίσημη εκπαίδευση που είναι διαθέσιμοι για απασχόληση και αναζητούν ενεργά εργασία καταγράφηκαν στη Σουηδία (13%), τη Φινλανδία (7%) και τις Κάτω Χώρες (6%). Αντίθετα, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Πολωνία και η Λιθουανία είχαν λιγότερο από 1% των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) που αναζητούν εργασία, ενώ ταυτόχρονα είχαν από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών εκτός του εργατικού δυναμικού.

Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

Το 2022, τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην επίσημη εκπαίδευση συνέχισαν να ξεπερνούν τα ποσοστά των ανδρών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τη σημαντικότερη διαφορά να παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών (54% γυναίκες έναντι 45% άνδρες).

Οι γυναίκες είχαν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν εκτός εκπαίδευσης και εκτός εργατικού δυναμικού. Αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων διατηρήθηκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τις πιο έντονες διαφορές να καταγράφονται μεταξύ των νέων ηλικίας 25-29 ετών. Σε αυτή την ομάδα, το 15% των γυναικών και το 7% των ανδρών ήταν εκτός εκπαίδευσης και εκτός εργατικού δυναμικού.


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back