Άμεση Ανάγκη - Βλάβες

ονομα τηλέφωνο
Άμεση Δράση 100
ΔΕΗ 26510-32550
26510-22970
ΔΕΗ: Βλάβες 1050
26510-26251
ΔΕΗ: Διευθυντής 26510-38076
ΔΕΥΑΙ 26510-73500
ΔΕΥΑΙ: Βλάβες 6949054500
ΔΕΥΑΙ: Αποχέτευση 6949054500
Πυροσβεστική 199
26510-70500
EMAK 26510-57880
OTE 13888
26510-24199
26510-22970
Τροχαία 26510-65994

Νοσοκομεία - Υγειονομικά

ονομα τηλέφωνο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 26510-99111
26510-99504
26510-99505
Νοσοκομείο Χατζηκώστα 1050
26513-66111
Νοσοκομείο Χατζηκώστα: Ραντεβού 26510-77562
26513-66444
EKAB 166
26510-54335
ΠΕΔΥ 26510-79738
ΠΕΔΥ: Ραντεβού 14554
14784
14884
14900
ΠΕΔΥ: Διοικητικό 26510-59662

Υπηρεσίες

ονομα τηλέφωνο
ΚΕΠ Ιωαννίνων 26510-36668
26510-27002
26510-30645
ΔΟΥ Ιωαννίνων-Μετσόβου 26513-68380
Στρατολογία Ιωαννίνων 26513-60600
26513-60612
26510-46720
VIII Μεραρχία 26510-86600
Δικαστικό Μέγαρο 26510-20282
26510-20363
ΟΑΕΔ 26510-73007
Επιθεώρηση Εργασίας 26510-83528
Τελωνείο Κακαβιάς 26510-51102

Δήμος - Περιφέρεια

ονομα τηλέφωνο
Περιφέρεια Ηπείρου 26510-87000
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 26513-64216
Δημαρχείο 26513-79921
26513-79922
26513-79923
26513-79924
26513-79925
Δημοτική Αστυνομία 26510-01000
Γραφείο καθαριότητας 26510-31448
26510-75555
Υπηρεσία ογκωδών αντικειμένων 26510-75555
Τεχνική υπηρεσία 26510-83880
26510-83881
Γραφείο Αδέσποτων 26513-61176
Πνευματικό Κέντρο 26510-83940

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ονομα τηλέφωνο
Αεροδρόμιο «Β. ΠΥΡΡΟΣ» 26510-83600
Aστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 26510-25016
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 26510-26286
Ραδιοταξί 26510-46777
26510-46778