Η «Συν-θέτω ΚΟΙΝΣΕΠ» παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής


Βασικός κορμός και κινητήριος μοχλός είναι η ιδέα της Συν-εργασίας. Μιας συνεργασίας τόσο μεταξύ των ψυχολόγων του κέντρου όσο και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτό. Η ιδέα , η θεωρία και η κλινική πρακτική έχει δείξει οτι ο καθένας έχει τις ικανότητες να δημιουργήσει την βάση επίλυσης των θεμάτων που τον απασχολούν και να αλλάξει την προσωπική του ιστορία.Η Συν-θέτω δουλεύει με τις βασικές αρχές της συστημικής θεραπείας και τις εμπλουτίζει με συνθετικά στοιχεία από άλλες θεωρητικές σχολές καθώς η θεραπευτική διαδικασία απαιτεί εξατομικευμένο σχεδιασμό.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και τη σελίδα στο facebook