Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 14-01-2020, 15:34
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στις 20 Ιανουαρίου ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τη νέα πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης – συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.500.000 ευρώ – θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που  αφορούν την οικιακή κομποστοποίηση και τη διαλογή στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων.

Ο ειδικός στόχος σε αυτή τη φάση, είναι η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Ιωαννίνων και Άρτας.

Προϋπόθεση χρηματοδότησης των δράσεων είναι η ύπαρξη (ή σε υλοποίηση) αποδέκτη βιοαποβλήτων ή να δεσμεύεται ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την παραλαβή τους, μέχρι την οριστική λύση διαχείρισής τους.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από τις 20/01/2020 έως τις 30/04/2020 και ώρα 14.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης. Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στην κ. Σοφία Τσιτουρίδου, τηλέφωνο 2651360512.


Ο Δήμος Ιωαννιτών είχε ανακοινώσει ότι θα τοποθετήσει «τους προσεχείς μήνες» καφέ κάδους, τον περασμένο Νοέμβριο.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2