Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 9-07-2021, 10:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την 44η ετήσια γενική συνέλευση ολοκλήρωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου την περασμένη Τετάρτη.

Ο πρόεδρος της τράπεζας Κώστας Ζωνίδης αναφέρθηκε στο «μεταcovid» ρόλο που καλείται να παίξει η τράπεζα, λέγοντας ότι «ανταποκρίθηκε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας, συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ παράλληλα στάθηκε δίπλα στην τοπική κοινωνία της Ηπείρου, προσφέροντας υγειονομικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό στα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής».

Παρουσίασε επίσης τα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας την τελευταία πενταετία:

αύξηση ενεργητικού από 206 σε 282 εκ € (37%), αύξηση ιδιωτικών  καταθέσεων από 172 σε 246 εκ € (43%)και χορηγήσεων μετά από προβλέψεις από 170 εκ € σε 204 εκ € (20%), με αύξηση μελών από 14.800 σε 19.000, με διπλασιασμό των ιδίων κεφαλαίων που ξεπερνούν σήμερα τα 22 εκ €, σταθερά υψηλή λειτουργική κερδοφορία σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας που σωρευτικά ξεπερνά τα 16 εκ €, με διατήρηση σταθερού κόστους λειτουργίας πάρα την αύξηση του προσωπικού από 76 σε 87, και με τη βελτίωση του συνόλου των χρηματοοικονομικών δεικτών που οδήγησε στην επίτευξη υψηλοτάτου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που σήμερα, προσεγγίζει το 16% (πάνω από το ελάχιστο όριο του 13,05 %), γεγονός που κατατάσσει την τράπεζα ανάμεσα σε αυτές με τον υψηλότερο ΔΚΕ.

Επίσης, η τράπεζα μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μεταξύ άλλων, αποφάσισε την επέκταση του δικτύου της με το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε Μέτσοβο και Πάργα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Βουγιούκας παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη του 2020, με τα σημαντικότερα εκ των οποίων να είναι η αύξηση των εσόδων προ προβλέψεων (ΡΡΙ) κατά 34%, η περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) από 65,3% το 2019 σε 55,7%, η ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) κατά 26 μονάδες βάσης και η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 23,4%.

Για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 2021-2022, έθεσε στόχους την περαιτέρω μείωση κόκκινων δανείων, τη συνεχή βελτίωση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στο Μέτσοβο.

 Ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος Βασίλης Τσουκανέλης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι τα αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 είναι σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό. Ο πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ Χρήστος Παπαδόγιαννης, τόνισε ότι το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ «παραμένει στρατηγικός επενδυτής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου για τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa