Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 4-07-2016, 12:05
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ολοκληρώθηκε η 10η Πανελλήνια Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α, επί τριήμερο, στα Γιάννενα, με θέμα «Παρόν & Μέλλον στη διαχείριση των απορριμμάτων». Κεντρικά θέματα της συνόδου αποτέλεσαν το σχέδιο νόμου για τους Φο.Δ.Σ.Α, ο νέος ΕΣΔΑ, τα υπό έγκριση ΠΕ.Σ.Δ.Α και οι χρηματοδοτήσεις των έργων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων Σπύρο Κωνσταντόπουλο, το συμπεράσματα είναι τα εξής: Απαιτείται να υπάρξει ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενηςκατάστασης, προκειμένου να ακολουθήσει η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ΕΣΔΑ & των αναθεωρημένων ΠΕ.Σ.Δ.Α. Επιβάλλεται, άμεσα, η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης μεταβατικής περιόδου και ανά Περιφέρεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα. Βασική προϋπόθεση, για την εφαρμογή οποιαδήποτε μοντέλου διαχείρισης, είναι να ληφθεί υπόψη η κρίσιμη οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Αυτά τα σημεία αφορούν κυρίως στους στόχους που θέτει ο εθνικός σχεδιασμός.

Επίσης, οι ΦΟΔΣΑ ζητούν διασφάλιση πόρων ως «βασική προϋπόθεση, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής εφαρμογή του νέου σχεδίου». Σημειώνουν ότι το ίδιο ισχύει και για την αποδέσμευση του περιορισμού της πρόσληψης προσωπικού σε όλο το φάσμα διαχείρισης των απορριμμάτων και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (αποκομιδή, λειτουργίες έργων κ.α). Ζητούν ακόμα

  • Να προχωρήσει η υλοποίηση των ήδη δρομολογημένων και ώριμων έργων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.
  • Να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο των Φο.Δ.Σ.Α, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2010, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ειδικότερα την πρόταση της ΚΕΔΕ και τις αποφάσεις των Δήμων.
  • Οι καλές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να στηριχθούν.
  • Για την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη των στόχων απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων αλλά ιδιαίτερα η συνεργασία και συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων. (Περιβάλλοντος, Εσωτερικών & Οικονομίας)
  • Τέλος όσον αφορά το ιδιαίτερο θέμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα από τον Σεπτέμβριο του 2015, λόγω της διαφορετικής προσέγγισης υπηρεσιών του Υπουργείου για την μετατροπή της νομικής μορφής του Φο.Δ.Σ.Α, θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα τα 2 δημόσια έργα η ομαλή λειτουργία του Φο.Δ.Σ.Α και ο σχεδιασμός του.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα