Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 17-01-2017, 09:58
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Α’ ΛΥΚΕIΟΥ

Προτείνεται ως κομβική η επιλογή ενός πολυκλαδικού χαρακτήρα για την Α' Λυκείου: το Πρόγραμμα Σπουδών δηλαδή της Α’ τάξης του Λυκείου θα φέρει ισχυρά τα χαρακτηριστικά τόσο της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου όσο και αυτής του Τεχνικού-Επαγγελματικού. Οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν αυτόν που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς. Η αλλαγή αυτή θα αφορά, αρχικά τουλάχιστον, την Α’ τάξη, διερευνώνται όμως οι δυνατότητες μεταφοράς της λογικής αυτής και στις υπόλοιπες δύο τάξεις του Λυκείου.

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σχέδιο κάνει λόγο για «ενίσχυση και ανάδειξη ως ισότιμου πυλώνα» με εναλλακτικές και συμπληρωματικές προτάσεις την επέκταση των επιλογών μεταλυκειακών σπουδών απ’ όλους τους τύπους λυκείων, την  προνομιακή είσοδο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. σε συγκεκριμένα ΤΕΙ, την  αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ένταξή του στο Πρόγραμμα Σπουδών και των ΓΕ.Λ. 

Επίσης, προτείνεται κοινή Α’ τάξη ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. με πολυκλαδικό χαρακτήρα.

Β’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σκοπός της επιτροπής, όπως περιγράφεται, είναι να  να διατηρηθεί ο «πολυκλαδικός» χαρακτήρας που αναπτύχθηκε στην Α’ Λυκείου, με την προσφορά επιλογών μαθημάτων ή ενοτήτων μαθημάτων όλων των γνωστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους και να επενδύσουν τα ενδιαφέροντά τους και μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Ακόμα, να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων και να προετοιμάζει το πρόγραμμα μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου τους μαθητές/μαθήτριες για τις απαιτήσεις των σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα, να διαμορφωθεί το Πρόγραμμα Σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων.

Τα ενοποιημένα πεδία προτείνεται να διδάσκονται ενιαία (π.χ. 1 συνεχές δίωρο αντί για 1 σχολική ώρα των 45 λεπτών).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΥΛΗ-ΒΑΘΜΟΙ

Για τη διδασκαλία της ύλης, το σχέδιο αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ουσιαστικό ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και να αναπτύσσουν οι μαθητές αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες.

Για τη βαθμολόγηση, τονίζει ότι  «η νέα προσέγγιση στη γνώση θα πρέπει να συνδυαστεί με μία νέα αντίληψη για την αξιολόγηση των μαθημάτων (για παράδειγμα, εγκατάλειψη της εστίασης στους βαθμούς, υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης, έλεγχος ικανοτήτων και όχι της επάρκειας στη στεγνή αναπαραγωγή της γνώσης). Η νέα αυτή αντίληψη θα πρέπει να ισχύσει άμεσα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να καλλιεργηθεί μία αλλαγή στάσης εκπαιδευτικών και μαθητών.  Η λογική αυτή για τη διδασκαλία και απόκτηση της γνώσης δε θα περιοριστεί μόνο στο Λύκειο αλλά θα διαχυθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».

Ακόμα, προτείνονται η καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας ως μέρους του Προγράμματος Σπουδών. Κρίθηκε ωστόσο πως η εισαγωγή μιας τέτοιας διαδικασίας/καινοτομίας χρήζει προσεκτικής προετοιμασίας σε πολλά επίπεδα (εκπόνηση, αξιολόγηση κ.α.) και η ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών ελεύθερων δραστηριοτήτων (συλλογικών δράσεων πολιτιστικού, αθλητικού ή και κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται από τους/τις μαθητές-μαθήτριες υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών και θα αποσκοπούν στην καλλιέργεια συνεργατικών αξιών, στην ανάπτυξη πνεύματος πρωτοβουλιών, εθελοντισμού και αλληλεγγύης και θα προωθούν γενικότερα τη συνεργασία με την κοινότητα) σε συνδυασμό με την ενίσχυση των μαθητικών κοινοτήτων. Οι δραστηριότητες θα αξιολογούνται με τρόπο που θα συνάδει στην εκπαιδευτική φύση τους.

Το σχεδιάγραμμα της πρότασης, είναι το εξής:

 

Γ' Λυκείου
-ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα
-έμφαση στις επιλογές και στις κατευθύνσεις
-προετοιμασία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Β' Λυκείου
- ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων
- εμβάθυνση στα επιστημονικά αντικείμενα
 - δοκιμή κλίσεων και ενδιαφερόντων για την περαιτέρω πορεία στις σπουδές
 Α' Λυκείου
-πολυκλαδικότητα: κοινός κορμός μαθημάτων σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., «επικοινωνία»  ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ
-ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης
-μαθήματα επιλογής/διερεύνηση επιλογών


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ-ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Η επιτυχής φοίτηση στο Λύκειο θα οδηγεί στην απόκτηση του Απολυτηρίου.

Η επιτροπή έκρινε πως για τη λήψη του απολυτηρίου είναι σημαντικό ο βαθμός να διαμορφώνεται από δύο παράγοντες: τόσο από τα δύο τετράμηνα της Γ' Λυκείου (ο «προφορικός βαθμός») όσο και από τη συμμετοχή σε τελικές εξετάσεις (οργανωμένες κατά το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων). Ο βαθμός αυτός συμμετοχής θα προσμετράται σε ποσοστό 20% στο βαθμό του Απολυτηρίου (το υπόλοιπο 80% θα εξάγεται από τα δύο τετράμηνα της Γ' Λυκείου).

Η είσοδος στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί έτσι να βασιστεί αφενός στο Απολυτήριο και αφετέρου στην επίδοση κατά τις τελικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου στα μαθήματα που έχουν επιλέξει οι μαθητές και μαθήτριες ενώ η Πολιτεία διατηρεί τη μέριμνα για τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια προσδιορίζοντας τα μαθήματα βάσει των οποίων θα εισάγονται στην Τριτοβάθμια.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την πρόταση, στον παρακάτω σύνδεσμο

Σχέδιο συζήτησης για το νέο λυκειο.doc

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα