Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 24-01-2018, 16:05

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου πήρε τις εξής αποφάσεις για διαφόρων ειδών έργα, παρεμβάσεις κ.λπ.

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα εξής:

«Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι – Λίππας – Πλατανίων», προϋπολογισμού 150.000  ευρώ. Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - λοιπές εργασίες στην επαρχιακή οδό Χουλιαράδων – Βαπτιστού», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος Πανηπειρωτική ΑΤΕ.

 «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος Κούγκουλης Κωνσταντίνος.

 «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε..

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ

Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β’ φάση)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων επαρχιακής οδού Γέφυρα Πλάκας - Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

 «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Πετροβούνι θέση “Τσίμοβο”», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

 «Άμεση αποκατάσταση επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανθοχωρίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 54.000 ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για τα εξής έργα που αφορούν τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών και εν γένει τη στήριξη των παραγωγών:

Ανέδειξε ανάδοχο (Δημήτριος Φούκας) για τη βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Ενέκρινε, στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης αγροτικού ηλεκτροφωτισμού, την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ΄΄Πηγή Γεωργίτση - Βάλια Ντι Λιοσάνη΄΄ Δήμου Μετσόβου», με προϋπολογισμό 93.514 ευρώ

Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

Ενέκρινε την αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών (προμήθεια υλικών για δύο ομβροδεξαμενές) στο Δ.Δ. Καταβόθρας Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Ηπείρου για την απομάκρυνση πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων και την απόφραξη γέφυρας επί της επ. οδού στον Παρακάλαμο από πτώση επίσης πλατάνων προσβεβλημένων από την ανωτέρω ασθένεια,  διέθεσε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το ποσό των 15.000 ευρώ.

Επίσης, με άλλη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ύψους 17.994,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια μεταλλικού πλέγματος, αγκύρια και συρματόσχοινα προκειμένου να γίνει αντιστήριξη επικίνδυνων σημείων στην επ. οδό Ανήλιο- Μέτσοβο,  στα οποία από πτώση βράχων προκαλείται κίνδυνος για την οδική ασφάλεια, καθώς επίσης και για οικίες του Ανηλίου.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Με άλλες αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε ανάδοχο (Λάμπρο Κοσμά) για το έργο συντήρησης- αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Καρυών, με προϋπολογισμό 24.000 ευρώ και τη δημοπράτηση του έργου διαμόρφωσης χώρων «αθλότοπου Θεσπρωτικού», με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ.

Σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου Συλλογής – Μεταφοράς – Επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Δήμου Νικ. Σκουφά

Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου προς το Δήμο Νικολάου Σκουφά διατυπώνεται η θετική γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικόλαου Σκουφά». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.675.400 ευρώ.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus