Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 3-08-2020, 15:32
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μετά το γνωμοδοτικό «όχι» του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου (διαβάστε εδώ) αλλά και των δημοτικών συμβουλίων Βορείων Τζουμέρκων και Μετσόβου πριν από ενάμιση μήνα περίπου, το δικό του «όχι» λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Ηπείρου (ΤΕΕ-ΤΗ) στη δημιουργία μεγάλου αιολικού πάρκου 88,45 MW στην κορυφογραμμή του όρους Λάκμος (Περιστέρι). Το ΤΕΕ έρχεται να αναδείξει ότι το συγκεκριμένο έργο είναι προβληματικό αλλά και το μεγάλο θεσμικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.

Καταρχάς υπενθυμίζει την πάγια θέση του υπέρ της χρήσης και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την απολιγνιτοποίηση. Ελλείψει όμως ειδικού χωροταξικού πλαισίου σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. (καθώς η χρονική περίοδος ισχύος του προηγούμενου έχει εκπνεύσει κι η εκπόνηση νέου έχει ανατεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και είναι σε εξέλιξη) υφίσταται ένα σημαντικότατο πρόβλημα. «Η δέσμευση και η κατάληψη φυσικού και ηλεκτρικού χώρου από υποψήφιους επενδυτές πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, με την απουσία εξειδικευμένου συνολικού θεσμικού πλαισίου, χωρίς δηλαδή τη θέσπιση κοινών κανόνων από την πλευρά της πολιτείας, που -εκ προοιμίου- προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον…» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όσον αφορά την περιοχή της Ηπείρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμερίζεται κι αυτό τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, όπως είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές τις οποίες έχει αναλύσει ουκ ολίγες φορές ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης (π.χ. πρωτογενής τομέας, ήπιες μορφές τουρισμού κ.λπ.), και εκτιμά ότι «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς και επαρκής και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διαφόρων έργων Α.Π.Ε.».

Για το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, το ΤΕΕ αναφέρει ότι η ενδεχόμενη υλοποίησή του θα επιφέρει σημαντική διατάραξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής. Κι αυτό προβλέπονται κατάληψη μεγάλου χώρου σε μια περιοχή με μεγάλο υψόμετρο, διάνοιξη οδικού δικτύου τουλάχιστον 28 χλμ., σημαντικά τεχνικά έργα αντιστήριξης, εγκατάσταση 29 ανεμογεννητριών μεγάλων διαστάσεων. Προσθέτει δε ότι από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν  υπάρχει τεκμηρίωση ύπαρξης επαρκούς αιολικού δυναμικού. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο έργο.

Σημειωτέον ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του αιολικού πάρκου, η αρμόδια αρχή είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2