Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 31-05-2016, 23:55
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την Παρασκευή 3 Ιουνίουκαι ώρα 15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικού της αριθμ. 3/25-4-2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2.Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη μελετών ) του Δήμου Ζηρού.

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κ. Δ. Σιώλος)

3.Απόφαση για απευθείας εξαγορά ακινήτου από Περιφέρεια Ηπείρου, αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας προς Παντάνασσα.

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δ. Σιώλος)

4.Ένταξη νέων προϊόντων στο «Καλάθι αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου».

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δ.Σιώλος)

5.Τροποποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους ΝΠΔΔΠ.Ε.Πρέβεζας.

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

6.Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)».

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δ. Σιώλος)

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα